„Eurocare“ priėmė „Oslo deklaraciją“ – tai raginimas vyriausybėms mažinti alkoholio žalą

Tarptautinės organizacijos, atstovaujančios gydytojus, jaunimą, mokslininkus, visuomenės sveikatos specialistus visoje Europoje, birželio 16-17 dienomis vykusios jau devintosios Europos alkoholio politikos konferencijos metu, Osle, vienbalsiai patvirtino deklaraciją, kuria išreiškiama vienybė ir pasiryžimas mažinti alkoholio keliamą žalą

„Oslo deklaracija yra didelis žingsnis į priekį, kovojant su alkoholio daroma žala. Šis raginimas parodo platų visuomenės interesą, vienybę ir ryžtą“, – sakė Europos sveikatos politikos aljanso („Eurocare“) generalinė sekretorė Florence Berteletti.

Oslo deklaracijoje „Alkoholio keliamos žalos mažinimas“ pateiktos 7 konkrečios rekomendacijos politiką formuojantiems asmenims:

1. Nacionalinės vyriausybės ir Europos sąjunga turėtų taikyti alkoholio kontrolės politiką, grindžiamą Pasaulio sveikatos organizacijos Globaliu alkoholio kontrolės veiksmų planu.

2. Nacionalinės vyriausybės turėtų bendradarbiauti įgyvendindamos įrodymais grįstas ekonomiškai veiksmingiausias priemones „Best Buys“ ir SAFER rekomendacijas, susitelkiant ties alkoholio kainodara, prieinamumu ir rinkodara.

3. Europos Sąjungos lygmens reglamentas turėtų atspindėti visuomenės paramą privalomam alkoholio produktų sudėties deklaravimui bei sveikatos įspėjamiesiems ženklams.

4. Nacionalinės vyriausybės ir ES turėtų užtikrinti, sveikatos politikos formavimo procesų apsaugą nuo alkoholio pramonės poveikio.

5. Nacionalinės vyriausybės turėtų alkoholio produktus apmokestinti priklausomai nuo juose esančio alkoholio kiekio. Mokesčiai turėtų būti indeksuojami priklausomai nuo ekonominių ir sveikatos rodiklių;

6. Nacionalinės vyriausybės turėtų apriboti arba uždrausti alkoholio produktų rinkodarą, ypač jaunimui, vaikams ir kitoms pažeidžiamoms grupėms.

7. Vyriausybės turėtų pripažinti esminį pilietinės visuomenės organizacijų indėlį ir vaidmenį užkertant kelią alkoholio daromai žalai ir ją mažinant.

Su originaliu deklaracijos tekstu galima susipažinti čia: https://europeanalcoholpolicyconference.org/the-oslo-declaration/

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija remia deklaraciją. Koalicijos prezidentė Nijolė Goštautaitė Midttun pastebi, kad šis vieningas Europos pilietinės visuomenės raginimas pažaboti alkoholio žalą, kartu yra įsipareigojimas bendradarbiauti.

Dvi dienas vykusios konferencijos metu mokslininkai, politikai bei visuomenės sveikatos specialistai aptarė svarbiausius pokyčius, naujausius tyrimus ir tendencijas šioje srityje. Naujausi tyrimai vėl ir vėl patvirtina, kad alkoholis yra žalingiausias narkotikas Europoje ir viena iš pagrindinių mirties, ligų, negalios, psichikos sveikatos problemų, smurto ir ekonominių sunkumų priežasčių. O labiausiai nukenčia mažiau pasiturintieji.

Su konferencijos programa galite susipažinti čia: https://europeanalcoholpolicyconference.org/programme/

Konferenciją organizavo „Eurocare“ – 52 organizacijas 21 valstybėje vienijantis Europos sveikatos politikos aljansas.