Kas palaiko visuomenę saugančią alkoholio politiką?

2021 m. lapkričio 3 d. LR Vyriausybė pritarė dalies Seimo narių siūlomiems Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimams, kuriais būtų numatytas šiuo metu galiojančių alkoholio reklamos ir pardavimo ribojimų švelninimas:

  • Planuojama prailginti alkoholio prekybos laiką sekmadieniais – galėtų būti prekiaujama nuo 10 iki 20 val.
  • Nuo 2023 m. leisti vartoti visokio stiprumo alkoholinius gėrimus asmenims nuo 18 metų.
  • Sudaryti sąlygas teikti informaciją apie alkoholinius gėrimus pristatymo vartotojams paslaugas teikiančiose interneto platformose, įskaitant socialinius tinklus.

Pasak ministrės A. Armonaitės, šiuo metu Lietuvoje galioja ypač griežta alkoholio prekybos ir reklamos tvarka, tačiau dalis ribojimų yra nepagrįsti ir neveiksmingi.

Siekdami liberalesnės alkoholio prekybos ir reklamos, Seimo nariai inicijavo ir šiuo metu svarsto Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 16, 17, 18, 18(1), 22, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-646 ir įstatymo projektą Nr. XIVP-116.

Nepritarimą alkoholio vartojimo mažinimo priemonių švelninimui išsakė:

2021.05.20 NTAKK ir ją palaikančios organizacijos kreipėsi į LR Seimo narius dėl mokslo įrodymais grįstos alkoholio kontrolės politikos tęstinumo išsaugojimo prašydamos nesilpninti jau taikomų mokslu grįstų ir ekonomiškai veiksmingų priemonių, mažinančių bendrąjį alkoholio vartojimą ir sukeliamą žalą. LR Seimo nariams siųstas raštas pateikiamas čia.

2021.10.11 Pasaulio Sveikatos Organizacijos Europos padalinio vadovas Hansas Kluge kreipėsi į LR Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen ragindami išvengti alkoholio vartojimo mažinimo priemonių liberalizavimo. Su PSO laišku galite susipažinti čia.

2021. 11.21 NTAKK kreipėsi į LR Seimo Sveikatos reikalų komitetą ir pateikė savo poziciją dėl svarstomo įstatymo projekto. Su raštu galite susipažinti čia.

2021.11.22 Griežtai PRIEŠ pasisakė LJS „Žingsnis“, Jaunųjų gydytojų asociacija, Jaunųjų Psichiatrų Asociacija, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos psichiatrų asociacija, LiPSA, kurių nuomone šiuo projektu ignoruojami mokslo įrodymai, šios srities ekspertų nuomonė, tarptautinį ir nacionalinį Lietuvos sveikatos interesą atstovaujančių organizacijų pozicija. Organizacijų pozicija galite susipažinti čia.

2021.12.07 NTAKK kreipėsi į LR Seimo Ekonomikos komitetą ir pateikė savo poziciją dėl svarstomų įstatymo projektų XIVP-646 ir XIVP-116. Su raštu galite susipažinti čia.

2021.12.13 Šiaurės alkoholio ir narkotikų politikos tinklas (NordAN) kreipėsi į LR Seimo narius, Vyriausybę, Prezidentą atkreipdami dėmesį į tai, kad Lietuva šiuo metu yra vienas pozityviausių pavyzdžių regione ir sprendimų priėmėjai turėtų ir toliau suteiktų prioritetą visuomenės sveikatos interesą ir išsaugoti esamas alkoholio kontrolės politikos priemones. NordAN pozicija pateikiama čia.

2021.12.13 Europos Alkoholio rinkodaros monitoringo centras (EUCAM) LR Seimo nariams, Vyriausybei, Prezidentui išsiuntė laišką, atkreipiantį dėmesį į alkoholio reklamos draudimo svarbą ir pabrėžė, kad Lietuva dėl dabar taikomo visiško reklamos draudimo pelno kitų šalių Vyriausybių ir mokslininkų pagarbą. EUCAM pozicija pateikiama čia.

2021. 12. 14 Europos alkoholio politikos aljansas (Eurocare) 50-ies Europos organizacijų vardu kreipėsi į LR Seimo narius, Vyriausybę, Prezidentą siekdamas atkreipti dėmesį į dabartinį užmojį liberalizuoti alkoholio kontrolės politiką. Laiške pabrėžiama, kad Lietuvai per labai trumpą laiką pavyko pasiekti nepaprasto rezultato, sumažinant alkoholio vartojimą nuo 14 iki 11.1 litro, o bet koks atlaisvinimas turės neigiamas pasekmes. Su Eurocare pozicija galite susipažinti čia.

2021.12.14 Airijos organizacija Alcohol Action Ireland taip pat išreiškė susirūpinimą dėl planuojamų alkoholio vartojimo mažinimo priemonių naikinimo. Organizacija trumpai aprašė alkoholio reklamos ribojimus taikomus Airijoje ir pabrėžė, kad kiekvienoje šalyje būtent visiškas alkoholio reklamos draudimas internete, kokį šiuo metu turi Lietuva, yra siekiamybė. Organizacijos pozicija pateikiama čia.

2021.12.15 Didžiausia blaivybės organizacija ir viena didžiausių visuomenės sveikatos organizacijų Švedijoje (IOGT-NTO) kreipėsi į LR Seimo narius, Vyriausybę, Prezidentą išreikšdami susirūpinimą dėl valdančiųjų siekio susilpninti alkoholio vartojimo mažinimo politiką Lietuvoje. Laiške pabrėžiama, kad Lietuva šiuo metu yra pavyzdys, į kurį bando lygiuotis kitos šalys. Su organizacijos laišku galite susipažinti čia.

2021.12.15 Škotijos sveikatos iniciatyva prieš alkoholį (SHAAP) savo laiške Lietuvos sprendimų priėmėjams dalinasi apmaudu, tačiau sako nenustebusi, kad tokias reikšmingas alkoholio vartojimo mažinimo priemones Lietuvoje bandoma susilpninti ir pabrėžia, kad alkoholio pramonės aktyvūs veiksmai prieš veiksmingas priemones yra juntami visose šalyse. Organizacija laiške ragina Seimo narius nepasiduoti verslo interesams. Laiškas pateikiamas čia.

2021.12.16 Movendi International kreipdamasi į LR Seimo narius akcentuoja, kad įgyvendinusi mokslo įrodymais grįstas alkoholio vartojimo kontrolės priemones Lietuva tapo pavyzdžiu ne tik visai Europai, bet ir pasauliui. 135-iose šalyse veikianti tarptautinė organizacija pabrėžia, kad tai, ką Lietuvai pavyko įgyvendinti reikia ne naikinti, o išsaugoti. Movendi International kreipimasis pateikiamas čia.