Tabako gaminių direktyva

Tabako gaminių direktyvos persvarstymas. 2012 m. gruodžio 19 d. Europos Komisija išsiuntė direktyvos persvarstymo pasiūlymą Tarybai ir Europos Parlamentui, kurie drauge sprendžia dėl šios srities ES teisės aktų.

 

Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA
dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo

Proposal for a
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products

 

Kodėl persvarstytas ES teisės aktas? Tabako gaminių direktyva (2001/37/EB) (toliau – Direktyva) galioja nuo 2001 m. Nuo tada mokslas, rinka ir tarptautiniai įvykiai smarkiai pasikeitė. Pavyzdžiui, gauta naujų duomenų apie tabako gaminiams naudojamas kvapą ir skonį suteikiančias medžiagas ir įspėjimų dėl grėsmės sveikatai veiksmingumą. Rinkoje atsirado naujų gaminių, tokių kaip elektroninės cigaretės ir pradėtos taikyti naujausios rinkodaros strategijos, susijusios su patraukliomis pakuotėmis ir būdingo kvapo ar skonio medžiagomis. Tarptautiniu lygmeniu ES ir visos valstybės narės ratifikavo 2005 m. vasario mėnesį įsigaliojusią PSO Tabako kontrolės pagrindų konvenciją (TKPK). Dėl to kai kurios šiuo metu galiojančios Direktyvos nuostatos paseno. Be to, valstybės narės laikėsi nevienodų reglamentavimo metodų, todėl šiuo metu valstybėse narėse galioja nevienodi tabako gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą reguliuojantys įstatymai.

Nauda visiems gyventojams. Peržiūrėtas pasiūlymas bus naudingas visiems gyventojams, nes jame numatoma teikti tikslesnę informaciją apie gaminius. Apribojus galimybes suteikti gaminiams patrauklumo, jaunimui kils mažiau noro pradėti vartoti tabaką. Direktyvoje siūlomos priemonės bus naudingos šiuo metu tabaką vartojantiems asmenims, nes padės jiems priimti pagrįstus sprendimus dėl gaminių, o panorėjus – ir dėl metimo rūkyti; tai bus naudinga sveikatai.

Visuomenės sveikatos pagerėjimas, pvz. ilgesnis sveikas gyvenimas, naudingas šalių vyriausybėms ir visai visuomenei. Sveika visuomenė yra ne tik visiems gyventojams labai svarbi savaiminė vertybė; ji būtina klestėjimui ir darbo našumui užtikrinti ir yra lemiamas ekonomikos augimo veiksnys. Kasmet viešosios sveikatos priežiūros išlaidos gydant su rūkymu susijusias ligas – remiantis atsargiais vertinimais – sudaro 25,3 mlrd. EUR. Be to, visuomenė per metus praranda dar 8,3 mlrd. EUR dėl su rūkymu susijusių našumo nuostolių (įskaitant ankstyvą išėjimą į pensiją arba mirtį ir pravaikštas). Sumažės vyriausybėms tenkanti našta įgyvendinant tarptautinius įsipareigojimus ir reglamentus, nes valstybės narės galės pasinaudoti viena kitos patirtimi.

Tabako gaminių gamintojams bus naudingos aiškesnės taisyklės, geresnis vidaus rinkos veikimas ir visiems vienodos sąlygos. Naujose taisyklėse ypač atsižvelgiama į konkrečius mažų ir vidutinio dydžio įmonių poreikius.

 

Susipažinkite su Europos Komisijos, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos

Klausimai-atsakymai apie Direktyva
Pagrindiniai faktai apie Direktyva
tabako gaminiu direktyva – faktai ir mitai
Tabako gaminių ženklinimas ir pakuotės

 

bei užsienio šalių tabako kontrolės ekspertų ir nevyriausybinių organizacijų parengta medžiaga apie Direktyvą.

Cigarette package health warnings report 2012
Legal aspects of the tobacco products directive proposal
Nicotine containing products TPD proposals
Tobacco additives
Tobacco in EU
Traceability and illicit trade
Tobacconomics
Spotlight on the labelling and packaging of tobacco products
Tobacco products directive SFP briefing