Politikų reitingas

Lietuvos Respublikos Seimo narių reitingavimas alkoholio ir tabako kontrolės srityje

Lietuvos Respublikos Seimo narių reitingavimas alkoholio ir tabako kontrolės politikos formavimo srityje yra savanoriška Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos (NTAKK) veikla turinti tikslą įvertinti ne politikų kalbas ir pažadus, o realų darbą balsuojant, kad būtų sumažintas alkoholio ir tabako vartojimas ir jų sukeliamos neigiamos pasekmės Lietuvoje.
Šis reitingas paremtas viešai skelbiama LR Seimo narių balsavimo statistika, o reitingo sudarymo metodika vienodai pritaikyta visiems vertinamos kadencijos LR Seimo nariams. Pagrindinis politikų vertinimo kriterijų principas – balsavimai dėl mokslo įrodymais grįstų alkoholio ir tabako kontrolės priemonių diegimo Lietuvoje potencialiai galinčių mažinti alkoholio ir tabako vartojimą Lietuvoje, o tuo pačiu ir neigiamas pasekmes visuomenei. LR Seimo narių reitingo alkoholio ir tabako kontrolės srityje sudarymo iniciatyva negauna jokio finansavimo ir niekaip nėra įtakojama politikų. Reitingo skaičiavimo metodika ir skaičiavimai skelbiami viešai NTAKK interneto svetainėje.

Pirmąjį kartą sudarytas politikų reitingo rezultatai buvo išplatinti 2012 m. balandžio 24 d. ir atspindėjo 2008 – 2011 m. Seimo narių balsavimus svarstant tik alkoholio kontrolės klausimus.
Nuo 2015 m. vasario 5 d., atnaujinus reitingo sudarymo metodiką, skaičiuojamas Seimo narių ir frakcijų reitingas atspindi ne tik alkoholio, bet ir tabako kontrolę t.y. reitingas skaičiuojamas remiantis balsavimų statistika keičiant LR alkoholio kontrolės, LR tabako kontrolės ir LR akcizų įstatymus.

 
2008-2012 m. Seimo kadencija
 
2012-2016 m. Seimo kadencija
 
2016-2020 m. Seimo kadencija