Knygos

virselis Blaivioji Lietuva

Blaivioji Lietuva, 1937

„Blaivioji Lietuva”. Joje bendradarbiauti pasižadėjo visi žymesnieji mūsų krašto blaivininką veikėjai. Be to, Blaiviojoje Lietuvoje rasite beletristikos ir poezijos kūrinių…”

 

TURINYS
Dr. A. Juška „Intensyvus kultūrinis gyvenimas yra vienas didžiausių alkoholio priešų“
Pr. Giedraitis „Suglauskim gretas“ (Vasaros blaivybės savaitės proga)
Prof D-ras J. Bagdonas „Iš istorijos kovų su girtybe“
Dr. Konstantinas Nekvedavičius „Girtavimas ir šeima“
Algis Skaidra „Girtavimas su saiku ir abstinencija“
J. Žaibas „Blaivininkai ir spauda“
J. Viesulas „Tylus, bet garbingas darbas“
Algis Skaidra „Blaivinimo metodų modernizavimas“
EI. Kr-tė „Jaunimo blaivinimas“
J. Viesulas „Į ežerų į kalnų kraštą“
virselisAbstinencija žiloje senovėje

A. LĖVANAS, Valančiaus Liaudies Universiteto lektorius”
ĮŽANGA. Visai teisingai pastebi Dr. E. Harnackas, kad «Šv. Raštas yra ne tik religinis dokumentas, bet taip pat jis slepia savy gausių turtų archeologijai, kultūros istorijai ir higijienai tyrinėti. Iš šio šaltinio nemažai galima sužinoti ir apie priešalkoholinį senovės laikų nusistatymą. Taip, pav., iš Šv. Rašto yra žinoma, kad prieš tvaną žmonija svaiginamų gėralų visai nevartojo…”

TURINYS
I. Abstinencija senovės rytuose.
1. Kinai.
2. Budda — religinis kovotojas su svaiginamaisiais gėralais.
3. Babiloniečiai ir asiriečiai.
4. Žydai.
5. Egiptiečiai.
6. Persai.

II. Abstinencija senovės vakaruose.
1. Graikai.
A. Abstinencijos pėdsakai mytuose.
B. Abstinencija graikų tautos gyvenime.
2. Sparta.
3. Romėnai.
4. Nervirai.
5. Svėvai.

Baigiamasis žodis

Knyga “Abstinencija žiloje senovėje” pdf’e (7,0 M)Virselis

Už blaivią Lietuvą

LPS Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdis

“Už blaivią Lietuvą (Kaip burtis ir veikti), 2 knygutė”
“…Tauta persitvarkymo reikalui aukoja milijoną, o alkoholiui tuo pačiu metu – bevelk milijardą rublių? Šio milijardo didžioji dalis nuplaukia į biudžetą, mums palikdama sužlugdytą dvasią, pragertą protą ir dorą, smukusią moralę, jaunų žmonių kapus, nelaimes ir ašaras, daugybę debilų ir išsekintą genetinį fondą…”

TURINYS

Kreipimasis
J.Gečas. Žvilgsnis į praeitį
J.Kančys. Sąjūdžio ištakos

Patarimai
M.Rokas. Kaip veikti
D.Šilinienė. Kaip nugalėti

Knyga “Už blaivią Lietuvą” pdf’e (6,1 M)Virselis

Žaismo pramoga – naujas blaivinimo metodas

Dipl. gimnast. m-jas Karolis Dineika “Žaismo pramoga – naujas blaivinimo metodas”
Pagrindiniai alkolizmo klausimai
VIII. sąsiuvinis

TURINYS
1. Naujų blaivinimo metodų beieškant
2. Ką turi bendra svaiginimosi patraukimas ir žaismas
3. Ar žaismas pavaduoja svaiginimosi malonumus?
4. Žaismo pramoga geriausias tesioginio blaivinimo talkininkas
5. Žaismo pramoga kaip savarankiškas blaivinimo metodas.

Knyga “Žaismo pramoga – naujas blaivinimo metodas” pdf’e (3,3 M)Vyskupas M. Valancius ir blaivybes sajudis

Vyskupas Motiejus Valančius ir blaivybės sąjūdis Vilniaus vyskupijoje

MERKYS, V., Vyskupas Motiejus Valančius ir blaivybės sąjūdis Vilniaus vyskupijoje 1858–1863 m.
Lietuvių katalikų mokslo akadeijos metraštis. T. 18. Vilnius, 2001

Knyga “Vyskupas Motiejus Valančius ir blaivybės sąjūdis Vilniaus vyskupijoje” 1858–1863 m. pdf’e (319 k)virselis Sportas pries alkoholi

Stivas Senkmanas – Sportas prieš alkoholį

Šenkmanas, S. “Sportas pries alkoholį”

TURINYS
Stebukladaris Dovženka
Ilgiausias karas
„Uždrauskite pusą smuklių…”
Seansas Stambolio rūmuose
Michino dominantė
Neadekvatus tarpininkas
Sportas prieš alkoholį
Kitas gyvenimas
Patikima priemonė

Knyga “Sportas prieš alkoholį” pdf’e (9,6 M)