Apie NTAKK

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (NTAKK) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. Organizacija veiklą pradėjo 2004 m. 2008 m. buvo įregistruota juridinių asmenų registre.

NTAKK vizija – siekti, jog didžioji dauguma galvotų ir gyventų žinodami, jog blaivybė – gyvenimo norma.

NTAKK siekia tik mokslu grįstų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo ir lošimų prevencijos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo.

 

NTAKK tikslai:

 • vienyti organizacijų veiklą tabako, alkoholio ir kitų priklausomybę sukeliančių psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų ir priklausomybės sutrikimų  kontrolės politikos srityje;
 • kurti, skatinti ir įgyvendinti mokslo įrodymais grindžiamą tabako, alkoholio ir kitų priklausomybę sukeliančių psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų bei priklausomybės sutrikimų kontrolės politiką;
 • kurti, remti ir vykdyti su tabako, alkoholio ir kitų priklausomybę sukeliančių psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų bei su priklausomybės sutrikimų kontrolės politika susijusius projektus bei programas;
 • šviesti visuomenę, skatinti blaivų gyvenimo būdą;
 • dalyvauti vertinant, organizuojant ir teikiant pagalbą norintiems atsisakyti priklausomybę sukeliančių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, azartinių lošimų priklausomybės ir kitų priklausomybės sutrikimų;
 • saugoti ir ginti asmenų, nevartojančių priklausomybę sukeliančių medžiagų, asmenų teises ir saugoti visuomenės sveikatą;
 • teikti pasiūlymus įstatymų leidžiamajai ir vykdomajai valdžiai, valstybės bei kitoms institucijoms dėl veiksmingesnės tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų ir priklausomybės sutrikimų kontrolės politikos;
 • Lietuvos, užsienio ir tarptautinėse organizacijose atstovauti Lietuvos tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų bei priklausomybės sutrikimų kontrolės srityje veikiančias organizacijas;
 • organizuoti regioninius, nacionalinius ir tarptautinius renginius, skirtus alkoholio, tabako bei kitų priklausomybę sukeliančių psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų kontrolės politikai, vartojimo prevencijai ir priklausomybės sutrikimų profilaktikai ir gydymui;
 • vykdyti finansinės, socialinės, metodinės, intelektualiosios ir kitos paramos paiešką savo vykdomai veiklai remti;
 • rengti ir skleisti informaciją apie tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų kontrolės politiką, žalą spaudoje ir kitose masinio informavimo priemonėse;
 • prisidėti kuriant ir vertinant priklausomybę sukeliančių psichoaktyviųjų medžiagų ir priklausomybės sutrikimų kontrolės metodikas ir intervencijas, šioje srityje dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimą;
 • dalyvauti tarptautinių tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų kontrolės politikos ir prevencijos organizacijų veikloje ir būti jų nare.
 •