Tarptautinės sveikatos organizacijos kreipėsi į Lietuvos Seimą: išsaugokite alkoholio kontrolės politiką

Sveikatos organizacijos iš viso pasaulio kreipėsi į LR Seimą, kuris artimiausiu metu svarstys Lietuvos alkoholio politikos pokyčius. Tokios organizacijos, kaip Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), Šiaurės šalių alkoholio ir narkotikų politikos tinklas (NordAN), Europos Alkoholio rinkodaros monitoringo centras (EUCAM), 50-ies Europos organizacijų vardu  Europos alkoholio politikos aljansas (Eurocare) ragina parlamentarus negriauti sėkmės pavyzdžiu laikomos ir visuomenę ginančios šiuo metu Lietuvoje vykdomos alkoholio politikos.

„NordAN“ prezidentas Peter Allebeck laiške Lietuvos parlamentarams priminė Estijos pavyzdį, kuri siekdama paskatinti tarptautinę prekybą sumažino mokesčius alkoholio prekybai. Neseniai atliktas tyrimas atskleidė, kad praėjusiais metais vienam Estijos gyventojui alkoholio suvartojimas išaugo 1,7 proc. ir pasiekė aukščiausią lygį per penkerius metus. Preliminarūs Nacionalinio sveikatos plėtros instituto duomenys parodė, kad priėmus tokį sprendimą, Estijoje nuo ligų, kurias tiesiogiai sukelia alkoholio vartojimas mirė 615 žmonių ir tai yra šimtu daugiau nei 2019 m. Šis skaičius taip pat didžiausias per pastąrąjį dešimtmetį.

„Kiekviena šalis turėtų vengti politikos, pagrįstos grynai ideologijomis, kuriose dominuoja pramonės interesai. Tai nepadeda sumažinti alkoholio daromos žalos ir  kelia neigiamą poveikį visuomenės sveikatai“, – rašė Peter Allebeck.  

Neabejodami dėl galimų pokyčių žalos visuomenės sveikatai į Lietuvos Seimo narius kreipėsi ir „Eurocare“ prezidentas Peter Rice ir generalinė sekretorė Florence Berteletti.

„Tarptautiniu mastu, o ypač Europoje, Lietuvos alkoholio kontrolės įstatymas minimas kaip vienas iš geriausių veiksmingų teisės aktų modelių, kuriuos rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacijos. Lietuva yra tarp penkių šalių, daugiausiai sumažinusių alkoholio vartojimą per pastaruosius kelerius metus. Per labai trumpą laiką pasiektas precedento neturintis vartojimo sumažėjimasnuo 14 litrų vienam gyventojui 2015 m. iki 11,1 litro 2019 m.. Ženkliai sumažėjo ligų ir mirčių, susijusių su alkoholio vartojimu. Pailgėjo gyvenimo trukmė, ypač vyrų (net šešeriais metais – aut. past). Šiems rezultatams didelę reikšmę turėjo alkoholio politika orientuota į jaunimą (pvz., 20 metų amžiaus riba rinkodaros apribojimams)“, – rašo P.Rice ir F. Berteletti.

Pasak 135-iose šalyse veikiančios tarptautinės organizacijos „Movendi International“ prezidentės Kristinos Sperkova, įgyvendinusi mokslo įrodymais grįstas alkoholio vartojimo kontrolės priemones Lietuva tapo pavyzdžiu ne tik visai Europai, bet ir pasauliui. Jie ragina politikus atkreipti dėmesį į tarptautiniuose tyrimuose atskleistas Lietuvos gyventojų vertybes: lietuviams svarbus identitetas, atsakomybės prieš kitus bendruomenės narius jausmas, saugumas. Jiems rūpi šeimos gerovė ir sveikata. Alkoholio kontrolės politikos tęstinumas padėtų apsaugoti jaunų žmonių sveikatą ir gyvybę. Laiške pabrėžiama, kad dabartinės politikos sėkmę patvirtina Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) duomenys, mokslo tyrimai ir pilečių palaikymas.  

Škotijos sveikatos iniciatyvos prieš alkoholį (SHAAP) direktorė Elinor Jayne siunčia paramą ir palaikymą dabartinei alkoholio politikai. Elinor Jayne ragina nepasiduoti alkoholio pramonės spaudimui. Atvirkščiai, siekti apsaugoti visuomenės sveikatą ir saugumą.

Su visais kreipimosi laiškais galite susipažinti čia.