Valdyba

Nijolė Goštautaitė Midttun
Prezidentė nigomi [at] hotmail.com

VšĮ Psichikos sveikatos iniciatyva direktorė, ilgametė žurnalo „Psichiatrijos žinios“ redaktorė, Lietuvos neuromokslų asociacijos valdybos narė, gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė, sveikatos psichologė.

dr. Robertas Badaras
Valdybos narys, badaras [at] gmail.com

Gydytojas toksikologas, Respublikinės Vilniaus Universitetinės ligoninės Toksikologijos centro vadovas. 2016 m. R. Badaras apgynė biomedicinos mokslų daktaro disertaciją tema „Greitoji opiodinė detoksikacija taikant naują palaipsniui didėjančių naltreksono dozių indukcijos metodą“. R. Badaras stažavosi Rusijoje, Lenkijoje, JAV. Jis yra įvairių toksikologijos mokymo priemonių, daugybės mokslinių straipsnių ir pranešimų bendraautorius. Daug laiko ir dėmesio skiria prevencinėms paskaitoms ypač apie naujausias narkotines medžiagas, priklausomybių gydymą. Moka anglų ir rusų kalbas. Nuosekliai palaiko alkoholio ir tabako kontrolės politikos priemones, dalyvauja NTAKK priklausomybių gydymo ekspertų grupės veikloje, pasirašęs su NTAKK savanorystės sutartį. Svarbus stiprinant NTAKK kompetencijas nelegalių narkotikų politikos srityje.

dr. Vaida Liutkutė-Gumarov
Valdybos narė, vaida.liutkute [at] gmail.com

Baigė Visuomenės sveikatos doktorantūrą Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU), apsigindama daktaro disertaciją tema „Rūkymo socialinės ir ekonominės žalos vertinimas Lietuvoje“. Dirba LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų institute mokslo darbuotoja, taip pat Oregono valstijos Sveikatos tarnybos Visuomenės sveikatos departamento Tabako politikos specialiste. NTAKK narė nuo 2009 m. Dirbo Kauno apskrities visuomenės sveikatos ugdymo centre, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente. Yra atlikusi praktiką užsienio organizacijose The International union against Tuberculosis and Lung disease, ASH Scotland. Mokslinės veiklos sritys: psichoaktyvių medžiagų žalos visuomenei vertinimo tyrimai, mokslo įrodymais grįstos psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos politika. Mokslinės publikacijos: https://orcid.org/0000-0002-3128-657X

dr. Mindaugas Štelemėkas
Valdybos narys, mindaugas.stelemekas [at] gmail.com

Baigė Sveikatos ekonomiką Jorko universitete (JK), Visuomenės sveikatą Kauno medicinos universitete ir Visuomenės sveikatos doktorantūrą Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU). Dirba LSMU VSF Sveikatos tyrimų institute ir Profilaktinės medicinos katedroje. NTAKK narys nuo 2010 m. vasario mėn. Mokslinės veiklos sritys: žalingų įpročių ekonomika, psichoaktyvių medžiagų žalos visuomenei vertinimo tyrimai, mokslo įrodymais pagrįstos alkoholio ir tabako kontrolės klausimai.

Lukas Galkus
Valdybos narys, lukasglk [at] gmail.com

Baigė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) medicinos magistro studijas. Lietuvos medicinos studentų asociacijoje (LiMSA) užėmė visuomenės sveikatos komiteto koordinatoriaus pareigas. Šiuo metu yra International Youth Health Organization (YHO) vice-prezidentas jaunimo tyrimams, Europos alkoholio politikos aljanso (Eurocare) valdybos narys. NTAKK narys nuo 2013 m.