J. Dapšauskas. Seimo Etikos komisijos pirmininkas galimai klastoja posėdžių nutarimus


Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (2011-11-24) kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją bei Seimo Etikos ir procedūrų komisiją dėl kai kurių Seimo narių (10 narių) galimo viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo konflikto sprendžiant alkoholio reklamos draudimo atšaukimo klausimą. Seimo komisija pradžioje vaizdavo, kad net visai negavusi tokio rašto, bet kai tą kreipimąsi Seimo komisijai persiuntė ir VTEK, tai privalėjo tarsi svarstyti. Tai darė 2011-12-15 dieną. Teko tame komisijos posėdyje dalyvauti ir stebėti, kaip tai „svarstė“. Šis klausimas buvo prie „kitų klausimų“, kad suinteresuoti asmenys nežinotų, kada šis klausimas bus svarstomas.

„Svarstymas“ atrodė taip: posėdžio pirmininkas pranešė, kad yra gautas Aurelijaus Verygos, kuris yra Seimą pavadinęs UAB, raštas, tad nėra ko čia tokių žmonių pasirašytų raštų svarstyti. Komisijos narė, save pavadinusi „tautos vertybe“, poetė Dalia Teišerskytė paragino visai nekreipti dėmesio į tokius raštus: “Kuo mažiau kreipi dėmesio į proto vargšus, tuo mažiau problemų“. Kita komisijos narė Vida Marija ÄŒigrijienė bandė nurodyti, kad atsakyti vis vien reikėtų, negalima elgtis taip vien įsižeidus. Bet buvo greitai nuspręsta to klausimo nesvarstyti ir „padėti į archyvą“, tai reiškia, kaip ir daugybę kartų – „išmesti į šiukšlinę“.

Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį, kad į komisiją kreipėsi dr. A. Veryga ne savo vardu, o NTAKK skėtinės organizacijos vardu, atstovaudamas didelei visuomenės daliai, kuri nori aiškumo ir etiškumo alkoholio kontrolės klausimais. Svarstymo metu net nė karto nebuvo paminėta, kokia organizacija kreipiasi, o tik, suprask, kažkoks „proto vargšas“ (beje, docentas, psichiatras) A. Veryga. Etikos ekspertas A. Salamakinas tikėjosi, kad taip viskas ir pasibaigs. Tačiau jo ne kartą keli Seimo nariai paklausė, kodėl komisija nesvarstė to klausimo. Šią temą primindavo ir visuomeninės organizacijos. Suprasdamas, kad taip paprastai iš šios padėties neišsisuks, jiems ir žurnalistui A. Salamakinas sakė (yra garso įrašas), kad šį klausimą galiausiai svarstys prasidėjus pavasario sesijai. Suprask, praėjus 4 – 5 mėnesiams po organizacijos kreipimosi!

Tačiau ir pavasarį, nesulaukus svarstymo komisijoje, buvo kreiptasi į Seimo pirmininkę Ireną Degutienę dėl SEPK veiklos, kodėl nesvarstomas šis klausimas. O tada suinteresuotus asmenis nustebino tai, kad buvo atsiųstas protokolo išrašas, kad tas klausimas jau tariamai svarstytas (2011-12-15) ir nutarta: „Įspėti Seimo narį Antaną Ručį dėl prievolės nusišalinti svarstant klausimus, susijusius su įmonėmis, kurių akcininkas yra Seimo narys“. Nurodoma, kad pritarta bendru sutarimu. Minimo A. Ručio paklausus: ar gavo įspėjimą, jis atsakė: „Nežinau, ar gavau, ar negavo“.

Tai, galima sakyti, yra posėdžio klastotė. Teko pačiam dalyvauti tame „svarstyme“, kuris su visomis replikomis truko tik apie 2 minutes. Po svarstymo iškėlusi šį klausimą organizacija NTAKK negavo atsakymo. Šių metų kovo mėn. viena visuomenininkė kreipėsi į Seimo pirmininkę: „Noriu informuoti Jus, kad Algimantas Salamakinas, Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas, nevykdo savo pareigų, tuo pačiu pažeidžia Seimo statutą bei Seimo Etikos ir procedūrų komisijos darbo tvarkos taisykles. Prašau išnagrinėti šį faktą ir imtis atitinkamų veiksmų A. Salamakino neteisėtų veiksmų (neveikimo) atžvilgiu.“

Ir nustebo gavusi atsakymą, kad šis klausimas buvo svarstytas (2011-12-15), ir protokole nurodoma visai kita išvada nei buvo posėdyje nuspręsta. Dėl objektyvumo buvo Seimo kanceliarijoje surastas tos dienos garso įrašas, kuris rodo akivaizdų neatitikimą tarp posėdžio išvadų ir protokolo. O tai jau visai smirda duomenų klastojimu.

NTAKK dar kartą (2012 03 22) kreipėsi į I. Degutienę bei VTEK, kad išsamiai išsiaiškintų galimą posėdžio protokolo klastojimą ir imtųsi atitinkamų veiksmų kaltus nubausti.