Kreipimasis dėl atsiribojimo nuo bendradarbiavimo su tabako pramone

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (NTAKK) 2019 m. vasario 25 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę siekdama atkreipti dėmesį į tai, kad prieš mėnesį Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), palaikoma kelių šimtų organizacijų visame pasaulyje, viešai pareiškė, kad atsiriboja nuo bet kokio bendradarbiavimo su tabako pramone ir kviečia visų šalių visuomenės sveikatos politikos ir viešosios politikos formavimo bendruomenę sekti šiuo pavyzdžiu.

PSO tokį pareiškimą padarė po to, kai tabako gamintojo Philip Morris International (PMI) išlaikoma organizacija Foundation for a Smoke-Free World kreipėsi į PSO siūlydama finansuoti įvairius mokslo tyrimus žemės ūkio, ekonomikos, medicinos srityse, įskaitant naujų, PMI agresyviai reklamuojamų, tabako gaminių tyrimus.

Lietuva yra PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (PSO TKPK) narė ir privalo laikytis joje nustatytų įsipareigojimų. Konvencijos nuostatos reikalauja nesudaryti jokių finansinių ar kitokio pobūdžio partnerysčių su tabako pramonės atstovais, tokiu būdu apsaugant šalies politikos formavimą nuo verslo interesų.

NTAKK jau ne kartą mėgino atkreipti Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV) dėmesį į tai, kad Lietuvai nesiseka tinkamai įgyvendinti PSO TKPK 5.3 straipsnio nuostatos („Nustatydamos ir įgyvendindamos savo sveikatos politikos kryptis, susijusias su tabako kontrole, Šalys pagal savo nacionalinę teisę stengiasi apsaugoti jas nuo komercinių ir kitų tabako pramonės interesų“): 2018-09-06 rašte išsakėme rūpestį dėl skaidrumo stokos LRV atstovams susitinkant išimtinai su tabako pramonės lobistais, raginome sukurti valstybės tarnautojų ir darbuotojų elgesio kodeksą, tikslingai skirtą nuosekliam TKPK 5.3 straipsnio įgyvendinimui.

Didele problema ir gėda šaliai laikome ir LRV sprendimą nepaisyti Europos Parlamento raginimo nutraukti ES sutartis su tabako pramone. Buvo pasirinkta palaikyti sutarčių ir išmokų, kurias pramonė išnaudoja savo įtakai plėsti, tęstinumą, ignoruojant visuomenės sveikatos interesą ginančių NVO ir valstybės institucijų rekomendacijas.

Kreipėmės į LR Vyriausybę su prašymu informuoti, kokių veiksmų bus imtasi, kad valstybė laikysis prisiimtų tarptautinių PSO TKPK įsipareigojimų, kad valstybės akredituotos švietimo ir mokslo įstaigos bei valstybės finansavimą gaunančios organizacijos nepriims finansavimo ir kitais būdais nebendradarbiaus su tabako pramone ir konkrečiai su Foundation for a Smoke Free World (FSFW).