Ragink savo savivaldybę kurti nerūkymo zonas tavo mieste

Nerūkymo zonos visų pirma yra žmonių auklėjimo būdas. Tokia prevencinė priemonė nėra sveikatos organizacijų išsigalvojimas, o Europoje ir pasaulyje plačiai taikoma praktika. Tokiu būdu siekiama pakeisti rūkorių įpročius, formuoti sveikesnes visuomenės tradicijas.Vis daugiau savivaldybių Lietuvoje siekia, kad nerūkymas taptų tautiečių kultūros dalimi.

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija primena, kad pagal Tabako kontrolės įstatymą savivaldybių tarybos turi teisę uždrausti rūkyti viešose ir kitose jų valdymo kompetencijai priklausančiose vietose. Dėl šios priežasties visi piliečiai, sveikatos ir visuomenines organizacijos skatinamos kreiptis į savivaldybes ir ginti savo interesus.