Seimo darbo metodai nesikeičia. Be jokių skrupulų stumiamos verslo grupių siūlomos įstatymo pataisos

Pastaruoju metu Seime labai suintensyvėjo darbas su Azartinių lošimų įstatymu (toliau – ALI). Yra sutariama, kad ALĮ nėra tobulas, reikia jį koreguoti. Deja, labai sunku pateisinti begalines Seimo narių pastangas netobulą įstatymą pakeisti blogesniu.
Seime dar 2012-05-09 buvo įregistruotas naujas ALĮ projektas XIP-4393 (toliau – projektas), kuris turėtų pakeisti dabar galiojantį ALĮ. Projekte be kitų naujovių yra viena, verta ypatingo dėmesio – pagal projektą Lietuvoje turėtų atsirasti nauja azartinių lošimų organizavimo forma – lošimai B1 kategorijos lošimo automatais (toliau – B1 automatai). Blogybė yra tai, kad siūloma leisti įrengti 2500 vienetų B1 automatų kavinėse, restoranuose, viešbučiuose, moteliuose, biliardo, kėglių, boulingo, naktiniuose klubuose ir pan. Kiekvienas, nors kiek besidomintis, kas yra lošimų automatas, nesunkiai ras įvairių mokslinių tyrimų, kokią jie daro žalą.

Moksliniai tyrimai rodo, kad didėjant azartinių lošimų prieinamumui daugėja ir azartinių lošimų sukeliamų problemų. Pagal projektą vienoje vietoje galės būti įrengta vienas arba du B1 automatai. Taigi Lietuvoje vien dėl B1 automatų įteisinimo turėtų atsirasti iki 2000 naujų azartinių lošimų organizavimo vietų! Tytimais įrodyta, jog lošimų automatai sukelia didžiausią priklausomybių atsiradimo riziką: asmenys, reguliariai lošiantys lošimų automatais nuo jų tampa priklausomi vidutiniškai per 1,08 metų, tuo tarpu nuo kitų tradicinių azartinių lošimų per 3,58 metų. Ir dar: paaugliai nuo azartinių lošimų tampa priklausomi daug greičiau nei suaugę žmonės. Apibendrinus matome, kad siūloma įrengti 2500 vienetų pavojingiausių azartinių lošimų formų, kurios bus lengvai prieinamos pažeidžiamiausiems visuomenės nariams – paaugliams. Sukontroliuoti tokio kiekio lošimų vietų, ar jose nelošia paaugliai, bus neįmanoma. Vaizdelis gražus, tiksliau nekoks.. Atrodytų sužinojus tokius faktus reikėtų atmesti siūlymus ir eiti dirbti kitų, visuomenei naudingų darbų. Realybė yra kita. Seimo Audito ir Biudžeto ir finansų komitetuose svarstymai trunka ilgiau nei valstybės biudžeto svarstymai. Biudžeto ir finansų komitetas, kuriam vadovauja socialdemokratas B. Bradauskas, yra paskirtas pagrindiniu. Ilgą laiką ponas Bradauskas buvo nusiteikęs prieš B1 automatus, tačiau, lydekai paliepus, kažkam panorėjus ėmė ir apsivertė – pradėjo agresyviai proteguoti B1 automatų įteisinimą. Komiteto posėdžių metu stengiasi neleisti pasisakyti tiems, kurie prieštarauja B1 automatų įteisinimui (nesvarbu ar tai būtų vyriausybės ar visuomenės atstovai), o jeigu ir leidžia pasisakyti tai tuoj pat atvirai apkaltina, kad atstovauja kitokių azartinių lošimų organizatoriams.

Glumina ir tai, kad Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas mano, jog pradėjus eksploatuoti B1 automatus bus ženkliai padidintos biudžeto pajamos. Jam sunku suvokti, kad azartiniai lošimai nesukuria jokios pridėtinės vertės, juos eksploatuojant pinigų daugiau Lietuvoje neatsiranda – tiesiog azartiniams lošimams išleidžiami pinigai nebus išleidžiami kitos srityse ir pajamos į biudžetą iš kitų sričių sumažės. Tuo tarpu azartinių lošimų neigiamos pasekmės valstybei kainuos papildomai. Bet ką čia šnekėti apie tokius dalykus, jeigu ponas Bradauskas nesuveda tokio paprasto dalyko, kad jo, buldozeriu stumiami B1 automatai, prieštarauja vyriausybės programai, kurioje yra įrašyta “73. Įgyvendinsime saugią ir subalansuotą loterijų ir azartinių lošimų veiklos reguliavimo politiką,…..sieksime apsaugoti visuomenę, ypač nepilnamečius ir asmenis, turinčius problemų dėl lošimo, nuo galimų neigiamų lošimų padarinių”. Peršasi išvada, kad ponas Bradauskas yra kažkieno labai stipriai įtakojamas.

Gerbiamieji socialdemokratai, gal jau būtų laikas sustabdyti savo partijos kompromitavimą ir pasikalbėti su B. Bradausku. Jis jūsų partijos bičiulis – juk negali jis dirbti tiktai S. Kacui, “Tete-a-tete” kazino savininkui ir be jokios atsakomybės arogantiškai spjaudyti ant visos Vyriausybės programos. Tačiau savo tarpe turite ir daugiau bėdų – ne tik p. Bradauską. Pikti liežuviai plaka, kad Edmundui Tiesnesiui yra pažadėta Lošimų priežiūros tarnybos vadovo vieta, kai ji bus reorganizuotą pagal naująjį Azartinių lošimų įstatymą. Šiuo metu Edmundas Tiesnesis atvirai atstovauja S. Kaco, siekiančio įteisinti B1 automatus, interesams. “Žinių radijuje” transliuotoje užsakytoje ir apmokėtoje laidoje “Atviras pokalbis” dalyvo S. Kaco advokatas L. Sesickas ir E. Tiesnesis. Laida buvo apmokėta užsakovų, kurie patys parinko temą ir klausimus. Joje, žinoma, buvo kalbama apie L. Sesicko parengtą memorandumą, kurio tikslas įrodyti B1 automatų reikalingumą Lietuvai. BFK posėdyje E. Tiesnesis akcentavo, kad lietuviai labai mažai pralošia, t.y. “tik” 20 eurų per metus. Kai jam pasakoma, kad lietuviai išleidžia pvz. sportui ir laisvalaikiui TIK 7 eurus per metus, jis sako “o kiek alkoholiui”! – suprask lietuviai turi ne mažiau prasilošti nei yra prasigėrę. Darykim prielaidą, kad ALĮ pakeitimo projektas Seime bus priimtas: turėsime tūkstančius B1 automatų, kuriuos S. Kacas puoselėja eksploatuoti ir Lošimų priežiūros tarnybos vadovą E. Tiesnesį, kuris šiuo metu dirba S. Kacui ir mano, kad lietuviai yra pakankamai daug prasigėrę, bet per mažai prasilošę…..vaizdelis nekoks. Žinoma, kiekvienas verslininkas labai džiaugtųsi, jeigu jo darbuotojas būtų jo verslą kontroliuojančios institucijos vadovas.

Šioje istorijoje labai įdomus ir konservatorių partijos lyderių vaidmuo. 2013-12-11 d. Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje I. Degutienė ir A. Kubilius balsavo už B. Bradausko aktyviai peršamus B1 automatus ir pasitarnavo S. Kaco siekiams daryti biznį su B1 automatais. Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos atstovui dieną prieš posėdį paskambinus telefonu I. Degutienei, ir paprašius prieš posėdį susitikti bei atkreipti dėmesį į B1 automatų keliamus pavojus (nes B. Bradauskas stengiasi neduoti žodžio NVO posėdžių metu) I. Degutienė nesutiko susitikti, motyvuodama tuo, kad prieš posėdį neturės laiko. BFK darbotvarkėje buvo numatyta, kad ALĮ projektas bus svarstomas nuo 10:05 val. Tačiau klausimo svarstymas buvo pradėtas gerokai anksčiau nei buvo viešai paskelbta. Matyt dėl to I. Degutienė ir nesutiko susitikti su NTAKK atstovu. A. Kubilius BFK posėdžio metu paklausė “kas lobuoja šitą įstatymą” – juokinga, bet niekas negalėjo atsakyti. Dar juokingiau, kad A. Kubilius nežinojo, kas lobuoja – juk partijos bičiulis J. Razma turėjo pasakyti. Na o jeigu iš tiesų nepasakė, tai gerbiamas Andriau viešai informuojame, kad ALĮ įstatymo projektą lobuoja S. Kacas su savo advokatu L.Sesicku. Jeigu netikite, galite pasitikslinti pas J. Razmą – jis tikrai žinos. Kadangi ALĮ klausimas buvo pradėtas svarstyti daug anksčiau nei buvo viešai paskelbta, tai suinteresuotieji asmenys, prieštaraujantys B1 automatams negalėjo pilnavertiškai išreikšti savo pozicijų. BFK pasistengė viską išspręsti, taip sakant, “po kaldra”. BFK posėdžio išvakarėse BFK darbo grupė paruošė pakoreguotą ALĮ projektą ir 2013-12-11 d. BFK nariai balsavo už komiteto išvakarėse parengtas ALĮ projekto nuostatas. Deja, bet, tai už ką balsavo BFK komiteto nariai, nebuvo paskelbta viešai iš anksto – buvo tik B. Bradausko pagarsinta žodžiu balsavimo metu. Taip sakant “iš po kaldros” ištraukė, nubalsavo ir….pažeidė Seimo statutą!

Gerbiami Seimo nariai, prašome Jūsų BFK komiteto 2013-12-11 dienos balsavimą paskelbti negaliojančiu, nes šis balsavimas, mūsų nuomone, prieštarauja Seimo statutui.