Seimo nariams – alkoholio kontrolės įstatymo projektas Nr. XIIP-1609

Norime atkreipti jūsų dėmesį, kad alkoholio, kaip ir tabako bei narkotikų kontrolės sritys yra labai specifinės. Jų kontrolę ir priežiūrą valstybėje reglamentuoja specializuoti teisės aktai, itin detaliai reglamentuojantys šių medžiagų reklamą, vartojimą, pardavimą ir kitas susijusias veiklas. Praktika, kuomet šių sričių priežiūra yra sutelkta vienos specializuotos institucijos rankose yra itin pažangi, nes leidžia sukaupti reikiamą kompetenciją ir tinkamai ginti Valstybės ir jos piliečių interesus. Bet koks funkcijų išskaidymas daugeliui institucijų, kartu reiškia ir atsakomybės bei kompetencijos išskaidymą, bei veiklos veiksmingumo menkėjimą.

Nepriklausomos Lietuvos istorijoje buvo labai daug suinteresuotų verslo grupių bandymų išskaidyti tabako ir alkoholio kontrolės funkcijas daugeliui kitų institucijų, tačiau iki šiol LR Seimo nariams pavykdavo išlaikyti blaivų protą ir tokius sprendimus atmesti. šis, Seimo narės Mildos Petrauskienės pasiūlymas, taip pat yra bandymas susilpninti alkoholio kontrolę, atskiras jos dalis išdalinant skirtingoms institucijoms.

Manome, kad Mildos Petrauskienės pateiktame aiškinamajame rašte yra daug informacijos, tendencingai gerai apibūdinančios Tarnybą. Tuo tarpu praėjusių kadencijų LR Seimo nariai turėtų prisiminti itin neprofesionalius šios tarnybos veiksmus, kuomet apribojus alkoholinių gėrimų reklamą televizijoje būtent ši tarnyba ėmėsi veiksmų, diskreditavusių šį sprendimą ir sukėlusių teisinį sąmyšį.

Seimo narės Mildos Petrauskienės aiškinamajame rašte pateikti pavyzdžiai apie neva nesėkmingą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) veiklą yra smulkmeniški ir jokiu būdu neatspindi Departamento veiklos. Koalicija nuolat bendradarbiauja su Departamentu tiek teikdama informaciją apie potencialius alkoholio reklamos pažeidimus, tiek gaudama informaciją apie pažeidimų svarstymo eigą ar teismų priimtus sprendimus. Ilgametė bendradarbiavimo patirtis neleidžia abejoti šios institucijos kompetencija, entuziazmu ir profesionalumu šioje srityje, tuo tarpu Tarnybos veikla, tuo metu kai ši institucija buvo atsakinga už alkoholio reklamos kontrolę, buvo mažai veiksminga visuomenės sveikatos rezultatų požiūriu.

Departamento darbuotojų ekspertinė patirtis bei žinios, įgytos atliekant ūkio subjektų priežiūrą, ilgametis atstovavimas valstybės interesams teismuose, naudojami užtikrinant savivaldybių institucijų, įgyvendinančių tabako ir alkoholio valstybinę kontrolę, veiksmų priežiūrosir koordinavimo funkcijas. Atsakingi savivaldybių darbuotojai bendradarbiauja su Departamento specialistais, įvertinant bei suderinantjiems pateiktus ūkio subjektų išorinės reklamos maketus, tokiu būdu užkardomi alkoholinių gėrimų reklamos pažeidimai.

Todėl prašome Jūsų nepritarti Seimo narės Mildos Petrauskienės pateiktiems siūlymams, kuriais iš esmės būtų susilpninta alkoholio kontrolės ir ją vykdančios institucijos veikla. Prašome Jūsų nepritarti LR Alkoholio kontrolės įstatymo projektui Nr. XIIP-1609.

 

Aurelijus Veryga

Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas