Suburta ekspertų grupė pagalbos priklausomiems asmenims sistemai tobulinti

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas ir priklausomybės sutrikimai žaloja asmenis, šeimas, bendruomenes ir valstybę. Šie sutrikimai sąlygoja didžiulę sveikatos ir socialinę nelygybę bei kitas pasekmes: savižudybes, žmogžudystes, smurtą šeimose, nedarbingumą, apkrautą sveikatos priežiūros sistemą, neįgalumą, socialines išmokas, nusikaltimus ir korupciją.

Pagal 2014 m. Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitą Lietuva suvartojamu alkoholio kiekiu (15,4 l. gryno alkoholio kiekvienam vyresniam nei 15 m. asmeniui) užima trečiąją vietą pasaulyje. Lietuvoje pradeda plisti naujos psichoaktyviosios medžiagos bei naujos priklausomybės, tuo tarpu veikianti pagalbos sistema nepakankamai  veiksminga, prieinama, stokojanti koordinavimo ir nuoseklumo.

Veiksmingas priklausomybės sutrikimų gydymas, tinkama pagalba gyventojams, patiriantiems šias problemas mažina šių sutrikimų sąlygotą finansinę, socialinę ir vertybinę žalą valstybei  bei  jos piliečiams. Veiksmingą gydymą galima užtikrinti pakankamai finansuojant mokslo įrodymais grindžiamas pagalbos priemones, apjungtas į  nuoseklią ir tvarią paslaugų sistemą.

Kas kartą šalyje įvykus tragiškam nusikaltimui, kai žūva vaikai, kai  kriminalinius nusikaltimus įvykdo apsvaigę arba priklausomi asmenys, politikai karštligiškai siūlo neapgalvotus, piliečių teises pažeidžiančius ir finansiškai nepagrįstus sprendimus.  Dažniausiai šie siūlymai deklaratyvūs,  fragmentiški, nepagrįsti mokslo tyrimais ir ekspertų išvadomis.

Įvertinę tai, kad priklausomybės sutrikimų našta per pastarąjį dešimtmetį didėja, kad Lietuvoje stokojama veiksmingos, tvarios ir skaidrios pagalbos priklausomiems asmenims sistemos, Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija ėmėsi iniciatyvos ir subūrė tarpdisciplininę priklausomybių srityje dirbančių šalies ekspertų grupę, pagalbos priklausomiems asmenims sistemai tobulinti.

Vasario 26 d. į pirmąjį susitikimą susirinkę ekspertai sutarė dėl ekspertų grupės darbo principų ir tikslų. Suburta ekspertų grupė unikali tuo, kad joje dalyvauja įvairių profesijų atstovai – gydytojai psichiatrai, toksikologai, psichologai, socialiniai darbuotojai, reabilitacijos bendruomenių atstovai, priklausomybių konsultantai ir kiti specialistai.

Ekspertų grupė pasirengusi  glaudžiai bendradarbiauti su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu, kitomis valstybės institucijomis, atsakingomis už pagalbos priklausomiems asmenims organizavimą.

Visi grupės nariai įsipareigojo dalyvavimo grupėje metu nepriimti paramos ir nebendradarbiauti su alkoholio, tabako ir lošimų pramone bei jos palaikomomis organizacijomis. Ekspertų grupės siūlymai bus pristatomi viešai.

 

Ekspertų grupės nariai:

Darius Jokūbonis, gydytojas – psichiatras

LSMU Psichiatrijos klinika, Kauno apskrities priklausomybės ligų centras.

Darius Saulius Diržys, gydytojas – psichiatras

UAB Baltijos psichikos sveikatos centro vadovas

Nijolė Goštautaitė Midttun, gydytoja – psichiatrė, ekspertų grupės koordinatorė

VšĮ „Psichikos sveikatos iniciatyva“ direktorė

Vilma Pukelevičienė, gydytoja – psichiatrė

Kauno apskrities priklausomybės ligų centro Ambulatorinio priklausomybės ligų skyriaus vedėja

prof. Aurelijus Veryga, gydytojas – psichiatras

LSMU Sveikatos tyrimų instituto vadovas

prof. Laima Bulotaitė, psichologė

VU Bendrosios psichologijos katedros profesorė

Aina Adomaitytė, psichologė

Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centro vadovė

Kauno apskrities priklausomybės ligų centro psichologė

Tomas Kajokas, psichoterapeutas

TPA psichoanalitikas, gydytojas klinikinis toksikologas, VšĮ Žemynos klinika

Robertas Badaras, gydytojas klinikinis toksikologas

Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Toksikologijos centro vadovas

Valdas Šiškus, reabilitacijos bendruomenės “Sugrįžimas” vadovas

Lietuvos priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenių asociacijos vadovas

Haris Urvinis, labdaros – paramos fondo “Tavo galimybė” vadovas

Vaikų dienos centrų asociacijos vadovas

Deividas Smailys, Petrašiūnų Gailestingumo Namų bendruomenės priklausomybės konsultantas