VIEŠAS LAIŠKAS SEIMO NARIAMS

VIEŠAS LAIŠKAS SEIMO NARIAMS

2015-11-16

Gerb. Antanai Matulai

Gerb. Vida Marija Čigriejiene

Gerb. Kęstuti Masiuli

Gerb. Arimantai Dumčiau

Gerb. Kazimierai Kuzminskai

Gerb. Vince Vaidevute Margevičiene

2015 m. kovo 19 d. jūs registravote LR Alkoholio kontrolės įstatymo projektą XIIP-2837, kuriame numatoma leisti prekiauti alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų – stacionariųjų degalinių, vykdant tik mažmeninės prekybos veiklą, ir stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose.

LR Seimo plenariniame posėdyje 2015 lapkričio 10 d. balsavus už tai, kad alkoholiniais gėrimais nebūtų prekiaujama degalinėse nuo 2016 m. sausio 1-osios dienos,  pateiktas projektas prieštarauja gerai alkoholio politikos praktikai. Jeigu šiam projektui būtų pritarta – prekyba alkoholiniais gėrimais būtų gražinta į degalines nuo 2018 m., o siūlomi specializuoti skyriai apribotų tik stipresnių alkoholinių gėrimų prieinamumą. Siekiant apsaugoti jaunimą, vaikus ir kitas pažeidžiamas visuomenės grupes – visas alkoholis turėtų būti parduodamas specializuotuose skyriuose.

Kadangi  Sveikatos reikalų komitetas palaikė alkoholinių gėrimų prekybos draudimą degalinėse, siūlomas projektas XIIP-2837 netenka reikmšmės ir jam neturėtų būti švaistomos  LR Seimo narių, komitetų, LR institucijų ir NVO pastangos ir laikas.

Kreipiamės į jus prašydami jūsų pasinaudoti LR Seimo Statuto 140 str. jums suteikiama teise atsiimti pateiktą įstatymo projektą iki jo svarstymo LR Seimo posėdyje.

Norėtume atkreipti jūsų dėmesį, kad dažnas įstatymų keitimas ir pataisų įvairovė didina politikų, visuomenės ir verslo atstovų priešpriešą ir trukdo greičiau pasiekti LR Alkoholio kontrolės įstatymo tikslo – Lietuvoje sumažinti bendrąjį alkoholio vartojimą ir jo sukeliamą žalą.

Aurelijus Veryga

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija