Ar jaunimas ir moterys pragers Europos ekonomiką?

Žalingas alkoholio vartojimas auga tarp jaunuolių ir moterų. To priežastis – augantis alkoholio prieinamumas, įperkamumas ir paveikesnė reklama. Tokias išvadas pateikia praėjusią savaitę pristatyta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EOCD) ataskaita „Kovojant su žalingu alkoholio vartojimu: ekonomika ir visuomenės sveikatos politika”.

Ataskaitoje, rengtoje nuo 2011 m., išanalizuota 13 Europos šalių alkoholio vartojimo situacija, pateikiamos tvirtos rekomendacijos įdiegti mokslu pagrįstas ir finansiškai veiksmingas alkoholio kontrolės priemones.

„Ataskaitos rezultatai aiškiai rodo, kad išsami prevencijos strategija kartu su minimalios intervencijos taikymu ir tinkama kainų politika, galėtų sumažinti žalingą alkoholio vartojimą bent 10 proc. Ypatingo dėmesio skyrimas pirminės sveikatos grandies aktyviam įsitraukimui, griežtesnei vairavimo išgėrus ir nusikaltimų, atliekamų apsvaigus, kontrolei, alkoholio kainų politikai ir reklamos kontrolei, yra veiksmingas, įperkamas ir ekonomiškai veiksmingas sprendimas” – teigia OECD generalinė sekretorė Angel Gurría.

Kaip teigiama ataskaitoje, didžiąją dalį alkoholio išgeria piktnaudžiaujantys alkoholiu asmenys – apie 20 proc. populiacijos suvartojamo alkoholio tirtose šalyse.
Net ir pačios brangiausios alkoholio politikos priemonės yra finansiškai naudingos valstybei, žvelgiant iš sveikatos gerinimo perspektyvos.

„Sveikatos apsaugos, teisėsaugos kaštai bei prarastas produktyvumas yra svarbiausi alkoholio vartojimo problemos aspektai. Jie yra tvirtas pagrindas vyriausybėms imtis veiksmų prieš žalingą alkoholio vartojimą“ – teigiame ataskaitoje.

„Ši ataskaita – savalaikė ir provokuojanti diskusijas alkoholio politikos srityje ES. Balandžio mėn. Europos sveikatos ministrai nutarė, jog ES reikia bendros ES Alkoholio politikos modelio. Iškart po to Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl naujos ES Alkoholio strategijos. Šie du paskutiniai veiksmai byloja apie Europos Komisijos iniciatyvos stoką po to, kai 2012 m. pasibaigė ES Alkoholio strategijos galiojimas.

Ataskaita suteikia paspirties Europos Komisijs artėjančioms iniciatyvoms, nukreiptoms prieš alkoholio žalos mažinimą.

Papildoma informacija:
• OECD ataskaita: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/tackling-harmful-alcohol-use_9789264181069-en#page1

• OECD pranešimas spaudai, pristatantis ataskaitą: http://www.oecd.org/els/health-systems/oecdoutlinesactionforgovernmentstotackleheavycostofharmfuldrinking.htm

• OECD generalinės sekretorės komentarai: http://www.oecd.org/health/health-systems/launch-of-oecd-report-on-tackling-harmful-alcohol-use.htm