Suabejota buvusios Vilniaus miesto Tarybos sprendimu steigti lošimų namus

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (NTAKK) Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą dėl 2015-04-01 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2310. Šiuo sprendimu savivaldybė davė leidimą patalpose Ozo g. Vilniuje steigti lošimų namus.

NTAKK įsitikinimu, toks sprendimas yra neteisėtas, priimtas pažeidžiant galiojančius teisės aktus, nepagrįstai didina priklausomybę sukeliančių azartinių lošimų prieinamumą, sukuria galimybes piktnaudžiauti azartinių lošimų kontrolės sistema, todėl turi būti panaikintas dėl šių priežasčių:
1)Taryba individualiems teisės aktams priimti nustatyta tvarka priėmė norminį teisės aktą;
2)Sprendimu atveriama didžiulė spraga griežtos lošimų priežiūros sistemoje;
3)Sprendimas priimtas skubotai ir neskaidriai.

Kadenciją baigusi Taryba skubotai priėmė skundžiamą sprendimą, kuris, viena vertus, sukūrė privilegijuotą situaciją teisę patalpas adresu Ozo g. 25, Vilniuje valdantiems asmenims be jokių apribojimų steigti lošimo namus, kita vertus, panaikino naujai išrinktosios Tarybos galimybes spręsti ir vertinti kiekvienų naujų lošimo namų steigimo poreikio bei tikslingumo klausimą.
Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija Vilniaus apygardos administracinio teismo prašo panaikinti minėtą Tarybos sprendimą.

 

Papildoma informacija:
-Skirtingai nei alkoholis ar narkotikai, lošimai iš esmės neturi akivaizdaus fizinio poveikio – tik psichologinį, todėl yra lengviau nuslepiami nuo pašalinių asmenų, o ir visuomenėje dažniau vertinami kaip mažiau kenksmingi.

-Dauguma tyrimų rodo, kad patologinis potraukis lošti būdingas visoms socialinėms grupėms. Problemos, kylančios dėl azartinių lošimų, (vagystės, sukčiavimai, dokumentų padirbinėjimai, įsilaužimai, prievartavimai, verslo ir užimtumo problemos, bankrotai, savižudybės, ligos, lydinčios šią priklausomybę, gydymo išlaidos, įvairios pašalpos, smurtas šeimoje, skyrybos ir t.t.) paliečia ne tik lošiančius asmenis, bet taip pat jų šeimas ir visuomenę.

Skundas administraciniam teismui, 2015-04-27

Egidijus Meiženis
Tel. (8 606) 85 558
El. p: info [at] ntakk.lt