Įvertintos Seimo pastangos gerinti piliečių sveikatą

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (NTAKK) parengė naujosios Seimo kadencijos alkoholio ir tabako kontrolės politikos reitingą, skelbiamą nuo 2012 m. Įvertinus 142 esamų ir buvusių šios kadencijos Seimo narių balsavimus, aukščiausiai įvertinta Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija (8,8 balo iš 10 galimų) ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija su 7,9 balo.

Toliau rikiuojasi Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija (7,1), Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija (6,3), Frakcija “Tvarka ir teisingumas” (6,0), Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija (5,5), Mišri Seimo narių grupė (4,6) ir Liberalų sąjūdžio frakcija (1,8).

NTAKK sudaromas politikų reitingas parodo, kaip nuosekliai Seimo nariai ar frakcijos palaiko visuomenės sveikatą apsaugančias alkoholio ir tabako kontrolės politikos priemones, kurios pagal apibendrintus mokslo tyrimus ir tarptautinių organizacijų rekomendacijas gali turėti teigiamą poveikį Lietuvos gyventojų sveikatai.

Šis reitingas sudarytas remiantis NTAKK viešai skelbiama metodika, įvertinus Seimo narių 2016 m. lapkričio 14 d. – 2018 m. sausio 13 d. viešai skelbtus 20 balsavimų svarstant LR Alkoholio kontrolės įstatymo, LR Akcizų įstatymo ir LR Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo projektus.

Palyginus frakcijų šios ir praėjusios kadencijos įvertinimus geresnį rezultatą pasiekė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija (+1,9 balo), Frakcija „Tvarka ir teisingumas” (+1,6 balo) ir Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija (+0,7 balo).

Prasčiau įvertintos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija (-0,4 balo) ir Mišri Seimo narių grupė (-0,7 balo). Liberalų sąjūdžio frakcija tiek ankstesnėje, tiek ir šioje Seimo kadencijoje išlieka blogiausiai vertinama frakcija balsuojant alkoholio ir tabako kontrolės klausimais ir įvertinama neigiamai (2 balai ankstesnėje kadencijoje ir 1,8 balo – šioje kadencijoje).

Vertinant individualių Seimo narių balsavimus reitingo lyderiai yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos nariai, kurių net 9 surinko maksimalius galimus įvertinimus.

Vyriausybėje dirbusių ar dirbančių Seimo narių balai neįtraukti skaičiuojant frakcijos reitingą, nes dėl su darbu susijusio dažno nedalyvavimo balsavimuose, jų veiklos rezultatą interpretuoti pernelyg sudėtinga, todėl siekta neiškreipti frakcijų vertinimo vidurkio.

Balsavimai „už“, „prieš“ ir „susilaikė“ sudaro reitingo pagrindą, be to mažesniu svoriu vertinamas ir nedalyvavimas balsavimuose. Susumavus atskirų balsavimų rezultatus buvo apskaičiuoti Seimo narių pažymiai nuo 0 iki 10, kur žemesni kaip 5 balų pažymiai yra neigiami.

NTAKK politikų reitingai. 2018.03.23 pranešimas spaudai

NTAKK politikų reitingai 2018.03.23

NTAKK politikų reitingavimo metodologija 2018.03.23

NTAKK politikų reitingo skaičiuoklė 2018.03.23 (.zip)