Įvyko apvalaus stalo diskusija apie narkotikų politiką

2016 m. birželio 14 d. Tęsdamos bendradarbiavimo iniciatyvą narkotikų politikos ir visuomenės sveikatos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos apvalaus stalo diskusijoje susitiko su Lietuvos sveikatos apsaugos ministru Juru Požela, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktore Inga Juozapavičiene ir Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 3-iosios valdybos viršininku Sauliumi Briginu. Susitikime pasidžiaugta, kad ES Pilietinės visuomenės forumo narkotikų klausimais parengtame UNGASS apibendrinime atkreiptas dėmesys į tris šalis, kurios į oficialias UNGASS delegacijas įtraukė ir NVO atstovus – Norvegija, Švedija ir Lietuva. Įvykusioje diskusijoje aptarta, kaip toliau stiprinti sėkmingai besimezgantį NVO ir valstybės institucijų bendradarbiavimą. Sveikatos ministras pabrėžė, kad svarbiausi principai, kuriais remiantis turi būti vystoma Lietuvos narkotikų politika – tai mokslo įrodymais grindžiamos priemonės ir tarpinstitucinis, tarpsektorinis bendradarbiavimas. Aptarti ir konkretūs klausimai: NVO atstovų įtraukimas į jau veikiančias ir būsimas narkotikų kontrolei skirtas darbo grupes, bendradarbiavimo su NVO platformos kūrimas, naujausi administracinio ir baudžiamojo kodeksų pokyčiai. Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos atstovė N. Goštautaitė Midttun pabrėžė priklausomybės sutrikimų gydymo prieinamumo didinimą ir gydymo kaip alternatyvos bausmėms sistemos plėtojimą. Koalicijos “Galiu gyventi” direktorė Jurgita Poškevičiūtė pristatė būtinybę dekriminalizuoti vartojimą, plėtoti žemo slenksčio kabinetų tinklą ir veiklą. Tikimasi, kad šios bendradarbiavimo iniciatyvos išaugs į nuoseklų ir papildantį nacionalinės narkotikų kontrolės politikos vystymą.