NTAKK pozicija dėl gydymo metodo „Terapija ilgai veikiančiais veikimo vaistais Torpedo taikymo“

2016-04-26 Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija laiške Sveikatos apsaugos ministerijai išdėstė poziciją dėl „Gydymo metodo „Terapija ilgai veikiančiais veikimo vaistais Torpedo taikymo“.

Veiksmingas priklausomybės sutrikimų gydymas, tinkama pagalba gyventojams, patiriantiems šias problemas mažina šių sutrikimų sąlygotą finansinę, socialinę ir vertybinę žalą valstybei bei jos piliečiams. Veiksmingą gydymą galima užtikrinti pakankamai finansuojant mokslo įrodymais grindžiamas pagalbos priemones, apjungtas į nuoseklią ir tvarią paslaugų sistemą. Lietuvos Respublikoje sveikatos priežiūros paslaugas reguliuoja ir vaistinių preparatų registravimą reglamentuoja įstatymai, kuriais siekiama užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų atitiktį medicinos mokslo principams bei medicinos etikos reikalavimams.

„Antialkoholio terapija ilgai veikiančiais vaistais Torpedo įtraukta į LR SAM įsakymą „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, kaip gydymas vaistais.

Gydymo metodas „Terapija ilgai veikiančiais vaistais Torpedo“ nėra aprobuotas Lietuvoje, vaistinis preparatas tokiu pavadinimu nėra registruotas nei Lietuvos Respublikoje, nei Europos Sąjungoje, stokojama standartizuoto procedūros ir preparato sudėties aprašo. Lietuvos Respublikoje gydymui naudoti neregistruotus medikamentus yra draudžiama, tai neatitinka mokslo ir etikos reikalavimų. Esant tokiai padėčiai gydytojas skirdamas tokį gydymą negali tinkamai informuoti paciento, kyla žalos atlyginimo ir kitų teisinių pasekmių grėsmė sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems specialistams ir įstaigoms.
Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos ir darbo grupės vardu rekomenduojame laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir Nacionalinėje sveikatos priežiūros sistemoje nenaudoti procedūrų ir vaistų, kurių veiksmingumas nėra patvirtintas klinikiniais tyrimais, neatliktos būtinos registracijos ir akreditacijos procedūros.

Atsakingoms valstybės institucijoms nusprendus sudaryti sąlygas taikyti mokslo įrodymais nepagrįstus gydymo metodus, jų saugumą turėtų įvertinti Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, o vaistinis preparatas turėtų būti įregistruotas įstatymų numatyta tvarka. Taikant medikamentą derinyje su kokiomis nors psichologinėmis arba psichoterapinėmis intervencijomis turėtų būti parengta mokslo įrodymais pagrįsta gydymo metodika atitinkanti teisės aktų reikalavimus.