Paskelbta mokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų apklausos ataskaita

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, primena, jog tam, kad vaikai augtų sveiki, laimingi ir galėtų įveikti iškylančius sunkumus, labai svarbus tėvų vaidmuo. Nors įtraukti tėvus yra sunku, bet tai gali žymiai padidinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos efektyvumą.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas siekdamas išsiaiškinti, kokios informacijos ir įgūdžių trūksta tėvams, auginantiems mokyklinio amžiaus vaikus, kokiose veiklose, galinčiose suteikti daugiau žinių ir įgūdžių, jie norėtų dalyvauti, kiek jie bendrauja su savo vaikais apie alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų medžiagų keliamą žalą, kiek tėvams skirta informacija juos pasiekia, Departamentas 2016 m. vykdė elektroninę mokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų apklausą, kurioje dalyvavo daugiau nei 2200 tėvų. Kviečiame susipažinti su Departamento parengta šios apklausos ataskaita.

TĖVŲ VAIDMUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOJE