Visą gruodžio mėnesį anoniminė pagalba Kauno jaunimui prieinamesnė

Visą gruodžio mėnesį kauniečiai kviečiami nelikti abejingais savo ir savo artimųjų problemoms, susijusioms su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, ir neatidėliojant kreiptis nuotolinio arba tiesioginio patarimo. Anonimines konsultacijas teikia gyd. Simona. Į ją galite kreiptis telefonu 8 601 12488 arba el.paštu: klausimai.nesvaik@gmail.com.
Šios konsultacijos Kauno mieste teikiamos įgyvendinant, Kauno miesto savivaldybės finasuojamą, projektą „Žingsniai į sveikesnį gyvenimą“. Projekto vykdytojas Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija drauge su projekto partneriais Kauno Visuomenės sveikatos biuru ir LSMU ligonine Kauno Klinikomis birželio – gruodžio mėnesiais siekia įgyvendinti įrodymais grįstas veiksmingas psichoaktyviųjų medžiagų (rūkymo, alkoholio, kitų narkotinių medžiagų) vartojimo prevencijos veiklas, skirtas jaunimui.
Jaunimas kviečiamas prisijungti prie iššūkio – „Nesvaik“ ir pasakyti NE svaiginančioms medžiagoms, 7 dienas atsisakant jas vartoti bet kokia forma. Jaunuoliams priėmusiems savaitės iššūkį ir supratusiems, kad atsisakyti svaigalų nėra taip lengva, bei padariusiems projekto organizatorių pateiktą testą, kuris galėjo parodyti, kad jie patys ar jų aplinkiniai turi riziką priklausomybei, buvo pasiūlyta profesionali anoniminė pagalba.
Projekto metu Kauno m. bendrojo lavinimo mokyklų visuomenės sveikatos specialistams, socialiniams darbuotojoms ir psichologams vesti mokymai apie veiksmingus būdus atpažinti psichoaktyviąsias medžiagas vartojančius asmenis ir motyvacinius metodus, skatinančius jaunus žmones kreiptis pagalbos. Taip pat, bendradarbiaujant su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos psichologijos katedros studentais, organizuota daugiau nei 40 susitikimų – seminarų su Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų 16-18 metų mokiniais. Su mokiniais dalintasi žiniomis apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo poveikį bei suteikta praktinių įgūdžių, kaip saugiai elgtis rizikingose situacijose, siekiant išvengti psichoaktyviųjų medžiagų pavartojimo.
2014 m. atlikto „Mokyklinio amžiaus vaikų sveikata ir gyvensena” tyrimo duomenimis, Kauno mieste rūkė maždaug kas dešimtas 11-15 metų amžiaus berniukas ir kas dešimta mergaitė. Girtumo jausmą du ir daugiau kartų gyvenime patyrė 15 proc. šio amžiaus jaunuolių.
Elektronines cigaretes bent kartą gyvenime Lietuvoje rūkė trečdalis (33 proc.) berniukų ir šeštadalis (17 proc.) mergaičių. Vertinant nelegalių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą nustatyta, kad bent kartą gyvenime kanapes („žolę“, marihuaną ar hašišą) Lietuvoje nurodė vartoję 13 proc. 11–15 metų amžiaus berniukų ir 6 proc. mergaičių. Kitus narkotikus nei „žolė“, marihuana ar hašišas per visą savo gyvenimą nurodė vartoję 4 proc. berniukų ir 1 proc. mergaičių.