Pranešimas spaudai. Europos parlamentas lobistų rankose?

Sprendimo priėmimo nukėlimą mėnesiui inicijavo trys politinės partijos, kurios, kaip manoma, neatlaikė tabako pramonės lobistų spaudimo. Kaip teigiama European Voice, vien Philip Morris International pastaraisiais metais dėl Direktyvos į EP narius buvo nukreipę 161 lobistą.

Toks balsavimo vėlinimas – nepaprastai reikšmingas pramonei, kadangi sumažina laiką skirtą deryboms ir tikimybę šio klausimo svarstymą perduoti Europos Tarybai iki gruodžio 10-osios. Vidiniai JAV tabako pramonės giganto Philip Morris International dokumentai atskleidžia, kad visų įmanomų procesų vėlinimas yra vienas iš pramonės 2011 metais numatytų būdų sužlugdyti Direktyvą.

Minėtos tabako kompanijos dokumentuose nurodoma, kad vien 2011-2012 m. per 17 mėnesių buvo suorganizuoti 233 susitikimai su tabako pramonės lobistais. Per šį laiką apie pusė Europos liaudies partijos frakcijos narių ir Europos konservatorių ir reformistų dalyvavo tokiuose susitikimuose, teigia European Voice. Tai sudaro 31 procentą visų EP narių.

„Pramonės strategija visuomet buvo tokia – jei jie negali gauti to, ko nori, jie siekia vilkinti sprendimų priėmimo procesą” – teigia EP nuomonės dėl Direktyvos pakeitimų rengėja Linda McAvan.

Didžiausią nerimą EP Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui kelia tai, kad didžiausia politinė partija (…) ketina pateikti pataisas Direktyvai dėl vaizdinių įspėjimų ant tabako pakuočių užimamo ploto sumažinimo nuo dabar numatytų 75 proc. iki 50 proc.
Tabako pramonė iki šiol labiausiai priešinasi būtent šiai priemonei, kadangi vaizdinių įspėjimų efektyvumas priklauso nuo jų dydžio, dizaino ir vietos pakuotėje. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad rūkoriai pastebi šiuos įspėjimus, suvokia siunčiamą žinutę, tokiu būdu yra paskatinami keisti rūkymo įpročius, be to, atgraso jaunimą nuo šio žalingo įpročio.
Nepaisant atidėto balsavimo pilietinė iniciatyva www.uzdirektyva.lt, ir toliau kviečia visus informuoti EP narius apie pritarimą tabako epidemijos pažabojimui Europoje.


Vaida Liutkutė
Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija

Naują informacinį leidinį lietuvių kalba apie Tabako produktų direktyvą „Tabako gaminių direktyva: faktai ir mitai" netrukus rasite interneto svetainėje www.koalicija.org adresu http://koalicija.org/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=150

Šaltiniai:
• European Voice publikacija „Parliament tobacco vote delayed“. Prieiga per internetą: http://www.europeanvoice.com/article/imported/bid-to-delay-vote-on-tougher-tobacco-rules/78098.aspx
• Informcinė medžiaga apie Direktyvoje numatytų priemonių efektyvumą: http://koalicija.org/serveris/TabakoGaminiuDirektyva/Direktyva.pdf