Seimo kadencijai besibaigiant pažymiai už pastangas blaivinti lietuvius

Visiškai priartėjus eiliniams Seimo rinkimams Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija pristato galutinį šios kadencijos Seimo narių reitingą tabako, ir alkoholio vartojimo mažinimo politikos klausimais.

Išanalizavus Seimo interneto svetainėje pateiktus individualių Seimo narių balsavimus, paaiškėjo, kad 2012-2016 m. Seime Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcijų atstovai palankiausiai balsavo už įstatymų projektus, kurių nuostatų įgyvendinimas gali sumažinti alkoholio ir tabako vartojimą šalyje (šios frakcijos gavo atitinkamai 6,0 ir 5,9 balo iš 10 galimų). Vienintelė kita teigiamą įvertinimą gavusi frakcija – Mišri Seimo narių grupė (5,3 balo). Apibendrinus Lietuvos socialdemokratų ir Darbo partijos frakcijos narių bei frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ narių grupės balsavimų rezultatus, buvo gauti atitinkamai 4,6, 4,5 ir 4,4 balai, rodantys neigiamą frakcijų įvertinimą.

Prasčiausiai vertinama visą kadenciją išliko Liberalų sąjūdžio frakcija (2,0 balo). Ši frakcija – vienintelė, kurioje nei vienas Seimo narys negavo teigiamo įvertinimo. Priešingai – bent keli šios frakcijos nariai gavo žemiausius pažymius ir atsidūrė reitingo dugne.
Vertinant individualių Seimo narių balsavimus reitingo lyderiai beveik nesikeitė. Tabako ir alkoholio vartojimo kontrolės politikos klausimais palankiausiai Seime nuosekliai balsavo Sergejus Jovaiša (10 balų iš 10 galimų), Pranas Žeimys (9,7 balo), Kazimieras Kuzminskas (8,7 balo) ir Jonas Rimantas Dagys (8,6 balo).

Į dešimtuką palankiausiai balsuojančiųjų taip pat pateko Michal Mackevič (8,4 balo), Stasys Brundza (8,2 balo), Vida Marija Čigriejienė, Algimantas Dumbrava ir Arimantas Dumčius (po 8,1 balo) bei Rima Baškienė (7,9 balo).

Šis reitingas sudarytas vertinant Seimo narių 2012 m. lapkričio 16 d. – 2016 m. birželio 30 d. balsavimus svarstant įvairius LR Alkoholio kontrolės įstatymo, LR Akcizų įstatymo ir LR Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo projektus. Reitinguojant politikus remtasi viešai skelbiama balsavimų statistika keičiant šiuos tris įstatymus. Reitinge įvertinti 147 esamų ir buvusių 2012-2016 m. kadencijos Seimo narių balsavimai bei, remiantis Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos tyrimų instituto mokslininkų sudaryta metodika, apskaičiuoti Seimo frakcijų įvertinimai. Frakcijų įvertinimai skaičiuoti vedant frakcijoms priklausančių Seimo narių pažymių vidurkį.

Vyriausybėje dirbusių ar dirbančių Seimo narių įvertinimai į bendrą frakcijos reitingą nebuvo įtraukti, nes Vyriausybės narių ir tuo pačiu Seimo narių įvertinimus interpretuoti sudėtingiau ir buvo siekta neiškreipti frakcijų vidurkio.

Iš viso sudarant reitingą nuo šios Seimo kadencijos pradžios įvertinti 78 balsavimai dėl įstatymų pakeitimų. Balsavimai buvo vertinami pagal mokslinių tyrimų rezultatus ir tarptautinių organizacijų rekomendacijas, pastaruosius suskirstant į potencialiai galinčius turėti teigiamą arba neigiamą poveikį Lietuvos gyventojų sveikatai.

Balsavimai „už“, „prieš“ ir susilaikant sudaro reitingo pagrindą, taip pat mažesniu svoriu vertinamas ir nedalyvavimas balsavimuose.

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija

Papildoma informacija redakcijai:
Daugiau informacijos apie reitingą, metodiką bei individualūs Seimo narių įvertinimai skelbiami NTAKK puslapyje.

LR Seimo frakcijų įvertinimai:
reitingai3