Raktas problemų sprendimui: socialinė partnerystė su nevyriausybinėmis organizacijomis

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas š. m. rugsėjo 23 d. kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo platformos siekdami spręsti problemas susijusias su narkotinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimu. Šį susitarimą pasirašė nevyriausybinės organizacijos, atstovaujančios įvairiems visuomenės interesams, tokiu būdu parodydamos, jog gerai suvokia problemų kompleksiškumą.

Bendradarbiavimo platformą sukurti Departamentas ėmėsi iniciatyvos tam, kad ji sudarytų sąlygas tikslingam bei efektyviam bendradarbiavimui, inovatyvaus požiūrio stiprinimui, pilietinės visuomenės įtraukimui sprendžiant psichoaktyviųjų medžiagų keliamas problemas. Tik dirbdami kartu, keisdamiesi informacija, keldami opiausius visuomenei klausimus, kartu dalyvaudami įvairiuose projektuose galime tikėtis pokyčių. Departamentas tiki, kad nevyriausybinės organizacijos yra tikrasis socialinis partneris ir, dirbdami kartu galime efektyviau ir tikslingiau spręsti problemas. Esame giliai įsitikinę, kad šis bendradarbiavimas sudomins daugiau nevyriausybinių organizacijų prisijungti prie šios platformos, nes nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas sprendžiant visuomenei skaudžias problemas yra būtinas.

Pranešimą paengė: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.