Prieš rinkimus tikranamos partijų vertybės

2015 m. vasario 6 d. (Vilnius). Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (toliau – NTAKK) pristato šios kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo narių ir frakcijų reitingą, kuriame įvertinta kaip LR Seimo nariai balsavo alkoholio ir tabako kontrolės klausimais.

Reitingas paremtas 2012 m. lapkričio 16 d. – 2014 m. gruodžio 23 d. viešai skelbiama balsavimų statistika keičiant tris bene dažniausiai keičiamus LR alkoholio kontrolės, LR tabako kontrolės ir LR akcizų įstatymus. Iš viso reitinge atsispindi balsavimų statistika dėl 42 įstatymų pakeitimų, išskirtų kaip potencialiai galinčių turėti teigiamą arba neigiamą poveikį Lietuvos gyventojų visuomenės sveikatai.

Reitinge įvertinti 144 esamų ir buvusių LR Seimo narių balsavimai. Iš jų vos 63 gavo teigiamus įvertinimus, 16 įvertinti labai gerai arba gerai. Aukštą reitingą gavę Seimo nariai pasižymėjo ne tik nuosekliu visuomenės sveikatą palaikančių iniciatyvų atstovavimu, bet tuo pačiu beveik nepraleisdavo Seimo posėdžių, kuomet buvo balsuojama alkoholio ar tabako kontrolės klausimais.

Iš 7 Seimo frakcijų tik dvi gavo teigiamą įvertinimą, tai Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija (6,3 balo iš 10) ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija (5,9 balo iš 10). Ypač nuviliančiai šioje srityje atrodo Liberalų sąjūdžio frakcija (2,1 balo), gavusi dvigubai mažiau net lyginant su likusiomis neigiamus įvertinimus gavusiomis frakcijomis (Darbo partijos frakcija – 4,8 balo; frakcija „Tvarka ir teisingumas” – 4,7; Mišri Seimo narių grupė – 4,5; Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija – 4,0).

LR Seimo narių veiksmai mažinant alkoholio vartojimą Lietuvoje buvo vertinami ir 2008 m. – 2011 m. Tuomet reitingo rezultatai sukėlė didelį kai kurių LR Seimo narių pasipiktinimą. Buvo prašoma iš šio reitingo pašalinti konkrečias pavardes.

„Lietuvoje yra itin aukštas alkoholio ir tabako produktų vartojimas, o tai glaudžiai susiję su prasta gyventojų sveikata. Veiksminga alkoholio ir tabako kontrolė gali padėti sumažinti atotrūkį nuo išsivysčiusių šalių piliečių sveikatos rodiklių, o išties veiksmingas priemones per alkoholio ir tabako kontrolės reglamentavimą visų pirma gali įdiegti LR Seimas. Tikimės, kad šis reitingas padės geriau suprasti konkrečių politikų ir politinių partijų nuostatas Lietuvos gyventojų sveikatos atžvilgiu ir paragins savivaldos rinkimuose rinktis tų politinių partijų atstovus, kurių vertybės jiems priimtinesnės.“ – teigia NTAKK valdybos narys dr. Mindaugas Štelemėkas.

Prieš greit vyksiančius Tarybos rinkimus NTAKK supažindina visuomenę su reitingo rezultatais skatindama piliečius atsakingiau rinkti vietos savivaldą ir į kovo mėn. vyksiančius rinkimus ateiti atlikus namų darbus.

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija
Mindaugas Štelemėkas, tel. (8 684) 12 398, el.p. info@ntakk.lt

Informacija redakcijai:

-Reitinguose vertinti įstatymų pakeitimai potencialiai galintys turėti teigiamą arba neigiamą poveikį tabako ir alkoholio vartojimui Lietuvoje. Šie vertinimai atlikti remiantis mokslinių tyrimų rezultatais ir tarptautinių organizacijų rekomendacijomis pagrindžiančiomis atskirų alkoholio ir tabako kontrolės priemonių efektyvumą.

-Reitingas sudarytas atspindint nuostatą, kad kiekvieno LR Seimo nario darbas yra dalyvauti posėdžiuose ir balsuoti dėl įstatymų pakeitimų, todėl nedalyvavimas balsavime, mažesniu svoriu, taip pat buvo vertinamas teigiamai arba neigiamai priklausomai nuo to ar atitinkamas balsavimas galėjo turėti teigiamą arba neigiamą poveikį visuomenės sveikatai. Balsavimai „už“, „prieš“ ir susilaikant sudaro reitingo pagrindą, o galutinis atskirų Seimo narių ir frakcijų reitingas išreiškiamas įvertinimu nuo 0 iki 10 balų. Seimo frakcijų vertinimas buvo atliktas vedant frakcijos narių reitingo vidurkį pagal frakcijų sudėti buvusią 2014 m. gruodžio pabaigoje, o Seimo nariai nebesantys Seime buvo priskirti frakcijoms, kurioms iki tol priklausė.

1 lentelė. 10 Seimo narių gavusių aukščiausią reitingą alkoholio ir tabako kontrolės srityje.
Eil nr. Pavardė Vardas Frakcija Reitingas
1 Jovaiša Sergejus TSLKDF 9,8
2 Žeimys Pranas TSLKDF 9,5
3 Čigriejienė Vida Marija TSLKDF 8,9
4 Dagys Rimantas Jonas TSLKDF 8,8
5 Jedinskij Zbignev LLRAF 8,5
6 Kuzminskas Kazimieras TSLKDF 8,5
7 Dumčius Arimantas TSLKDF 8,4
8 Baškienė Rima MG 8,2
9 Žvikienė Zita DPF 8,2
10 Brundza Stasys TTF 7,9

2 lentelė. 10 Seimo narių gavusių žemiausią reitingą alkoholio ir tabako kontrolės srityje.
Eil nr. Pavardė Vardas Frakcija Reitingas
144 Glaveckas Kęstutis LSF 0,0
143 Skardžius Artūras LSDPF 0,9
142 Baltraitienė Virginija DPF 1,2
139 Bucevičius Saulius DPF 1,3
140 Gentvilas Eugenijus LSF 1,3
141 Sinkevičius Rimantas LSDPF 1,3
137 Birutis Šarūnas DPF 1,4
138 Steponavičius Gintaras LSF 1,4
135 Simulik Valerijus MG 1,5
136 Šimašius Remigijus LSF 1,5

3 lentelė. Seimo frakcijų reitingai alkoholio ir tabako kontrolės srityje.
Frakcija Bendras reitingas
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija LLRAF 6,3
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija TSLKDF 5,9
Darbo partijos frakcija DPF 4,8
Frakcija “Tvarka ir teisingumas” TTF 4,7
Mišri Seimo narių grupė MG 4,5
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija LSDPF 4,0
Liberalų sąjūdžio frakcija LSF 2,1

-Detalų LR kiekvieno LR Seimo nario ir LR Seimo frakcijų reitingą galima rasti čia: http://koalicija.org/serveris/failai/Reitingai/2014/NTAKK%20politiku%20reitingai%202012-2014.pdf

-Reitingavimo metodologiją galima rasti čia: http://koalicija.org/serveris/failai/Reitingai/2014/NTAKK%20politiku%20reitingavimo%20metodologija%202015.02.05.pdf

-Susipažinti su 2012 m. atlikto LR Seimo narių ir LR Seimo frakcijų reitingavimo alkoholio kontrol4s srityje rezultatais galite čia: http://koalicija.org/serveris/failai/NTAKK%20Seimo%20nariu%20ir%20frakciju%20reitingai%202012.09.14.pdf