Siūlymas Neringos savivaldybės tarybai uždrausti rūkyti Kuršių Nerijos miškuose

Neringos savivadybės merui Dariui Jasaičiui
Neringos savivaldybės Tarybai

Dėl siūlymo uždrausti rūkyti kuršių nerijos miškuose

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (toliau – NTAKK) kreipiasi į jus 30 nevyriausybinių organizacijų narių vardu prašydama palaikyti Aplinkos ministro Kęstučio Trečioko pasiūlymą uždrausti rūkyti Kuršių nerijos miškuose.
Manome, kad šis Aplinkos ministro pasiūlymas yra savalaikis, svarbus visuomenės saugumui ir sveikatai, todėl raginame savivaldybės merą ir Tarybą ne tik palaikyti siūlymą uždrausti rūkyti Neringos savivaldybės teritorijoje esančiuose miškuose šiltuoju metų laiku – nuo kovo 1 iki lapkričio 1 dienos, bet ir apsvarstyti galimybę Neringos miškuose drausti rūkyti ištisus metus. Savivaldybė neleisdama Neringos miškuose rūkyti ištisus metus aiškiai pademonstruotų pastangas užtikrinti gyventojų saugumą ir sveikatą, nedviprasmiškus sprendimus paprasčiau įgyvendinti ir apie juos informuoti, taip išvengiant galimų nesusipratimų. Sveika ir saugi aplinka miesto gyventojams ir svečiams vienodai svarbi ištisus metus.
LR tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad savivaldybių tarybos turi teisę uždrausti rūkyti viešose (parkuose, skveruose ir kt.) ir kitose jų valdymo kompetencijai priklausančiose vietose. Neringos savivaldybės Taryba 2007 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr.T1-212 „Dėl nerūkymo zonų Neringos savivaldybės teiritorijoje patvirtinimo“ patvirtino nerūkymo zonomis Savivaldybės administracijos pastato patalpas, aikštę prieš savivaldybės administracijos pastatą, seniūnijų, savivaldybės įmonių, įstaigų patalpas, vaikų žaidimo aikšteles, Neringos savivaldybės paplūdimius (išskyrus juose ženklais nurodytas rūkymo zonas). Neringos savivaldybė jau yra inicijavusi sveikesnės ir saugesnės aplinkos kūrimą, todėl draudimas rūkyti ir Kuršių nerijos miškuose būtų prasmingas naujai išrinktos miesto Tarybos žingsnis, įtvirtinantis vykdomos politikos tęstinumą.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau-Departamentas) duomenimis, nerūkymo zonų plėtra Lietuvoje vis labiau populiarėja. 2014 m. 33 savivaldybės pasinaudojo teise uždrausti rūkyti viešose ir kitose jų valdymo kompetencijai prikausančiose vietose, o dar 14 savivaldybių apklausos atlikimo metu svarstė galimybę sukurti nerūkymo zonas .
Atkreipiame dėmesį į tai, kad nerūkymo zonų steigimą gyventojai palaiko. Departamento teigimu, didžioji dalis vykdytų apklausų parodo, kad gyventojai palaiko aplinkos be tabako dūmų plėtrą, o tokios gyventojų nuomonės nežinodamos savivaldybių tarybos remiasi žiniasklaidos formuojama nuomone ir bijo priimti nepopuliarių sprendimą1. Svarbu suprasti, kad įvairūs draudimai, kuriais siekiama sumažinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą – veiksmingi. Tai įrodė gausybė tarptautinių mokslo tyrimų, yra įtvirtinta Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijose. Prieš draudimus pasisako tik pelnu suinteresuotos pramonės grupės ir asmenys. Išsivysčiusiose šalyse yra nuosekliai taikomi vis griežtesni ribojimai tokiam asmens elgesiui, kuris kelia pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei, gręsia finansiniais ir gyvosios gamtos nuostoliais.
Mokslu grįsta rūkymo vartojimo prevencija rodo, kad draudimas rūkyti viešose vietose mažina rūkymo kaip socialinės normos priimtinumą, skatina rūkančiuosius mesti rūkyti ir tokiu būdu mažina bendrąjį tabako vartojimą .
2014 m. 4217 gaisrų atvirose teritorijose įvyko dėl neatsargaus žmonių elgesio su ugnimi, o 40 gaisrų dėl neatsargaus rūkymo . Nustatyta, kad gaisrai Kuršių nerijos miškuose taip pat ne kartą kilo dėl neatsargiai numestos nuorūkos. Draudimas rūkyti miškuose padėtų ne tik sumažinti gaisrų riziką miškuose, bet ir prisidėtų prie gyventojų sveikatos gerinimo. Negalima pamiršti, kad suaugusiems pasyvus rūkymas padidina plaučių vėžio riziką 20-30 proc., išeminės širdies ligos riziką – 25 proc., smegenų insulto riziką – 50 proc. Taip pat labai svarbu tai, kad, kaip rodo tyrimai visame pasaulyje, įvairūs rūkymo apribojimai paskatina rūkančiuosius mesti rūkyti. Aplinka be dūmų padeda „išgyvendinti“ rūkymo įprotį iš mūsų visuomenės.
Svarbus ir aplinkos teršimo aspektas. Neabejojame, kad sumažinus rūkančiųjų skaičių Neringos miškuose esančiose poilsio zonose, dviračių ir pėsčiųjų takuose Kuršių nerijos nacionalinio parko aplinka taptų švaresnė ir draugiškesnė šeimoms, nerūkantiems asmenims, kurių Lietuvoje – dauguma. Toks sprendimas neabejotinai pagerintų savivaldybės įvaizdį.
Draudimo rūkyti Kuršių nerijos miškuose užtikrinimas neturėtų būti labai sudėtingas. Kitų savivaldybių patirtis rodo, kad nerūkymo zonose dažniausiai užtenka suprantamai ir aiškiai informuoti gyventojus apie nerūkymo zoną specialiais ženklais, pateikiant informaciją ir apie tai, kad draudžiamoje vietoje rūkantis asmuo gali būti įspėjamas arba baudžiamas administracine bauda nuo 5 iki 14 eurų ir dauguma gyventojų laikosi nustatytos tvarkos. Neretai poilsiautojai ir gyventojai sudrausmina vieni kitus. Tai puikiai patvirtino draudimas rūkyti daugiabučių namų laiptinėse ir kitose bendro naudojimo patalpose. Be to, nacionalinio parko darbuotojų, policijos pareigūnų, savivaldybės ir Neringos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų ar kitų paskirtų atsakingų asmenų reguliarūs vizitai ir įspėjimų ar baudų rūkantiesiems paskyrimai užtikrintų, kad laikui bėgant draudimas taptų gerai žinomas ir įsitvirtintų.

Pagarbiai,

Aurelijus Veryga
Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicija

1 „Alkoholio ir tabako kontrolės priemonių įgyvendinimo savivaldybėse apžvalga“, NTAKD, 2014
2 Best practises for Comprehensive Tobacco Control Programs, 2014
3 2014 m. gaisrų ir gelbėjimo darbų statistikos analizė, 2015