Nauji mokslo metai nesišvaisto dešimtukais seimūnams

„Naujiems mokslo metams prasidedant parlamentinių partijų veikla lietuvių sveikatinimo srityje įvertinta pažymiais: liberalai – 2, socdemai – 4, o geriausi pažymiai teko lenkams ir konservatoriams, bet ir jų frakcijos tegavo tik po 6. O kur 10?!”- klausia Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (NTAKK), paskelbusi atnaujintą šios kadencijos Seimo narių ir frakcijų reitingą tabako ir alkoholio kontrolės srityje.

Reitingas sudarytas vertinant Seimo narių 2012 m. lapkričio 16 d. – 2015 m. birželio 30 d. balsavimus alkoholio ir tabako kontrolės klausimais. Reitinguojant politikus remtasi viešai skelbiama balsavimų statistika keičiant, pildant ir tobulinant alkoholio kontrolės, tabako kontrolės ir akcizų įstatymus. Reitinge įvertinti 146 esamų ir buvusių šios kadencijos Seimo narių balsavimai bei apskaičiuoti Seimo frakcijų įvertinimai atspindintys balsavimus.

Seimo narių balsavimai stebimi ir vertinami nuo 2012 m. Tikimasi, kad nuolatinė politikų balsavimų stebėsenos iniciatyva paskatins politikus atsakingiau domėtis mokslu paremtų tabako ir alkoholio kontrolės priemonių diegimu bei padės visuomenei palyginti politikų kalbas su realiais darbais. Ši pilietinė iniciatyva yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos tyrimų instituto mokslininkų ir NTAKK bendradarbiavimo rezultatas.

Aukščiausias pažymys – 10 buvo parašytas S. Jovaišai. Po jo rikiuojasi dar penki konservatoriai – P. Žeimys (9,5), A. Dumčius (8,5), K. Kuzminskas (8,4), J. Dagys (8,3) ir A. Matulas (8,3). Į dešimtuką pažangiausių Seimo narių taip pat pateko R. Baškienė (8,2), M. Mackevič (8,2), Z. Jedinskij (8,1) ir Z. Žvikienė (7,9). Nors 146 vertintų buvusių ir esamų Seimo narių vos 62 gavo teigiamus pažymius (t.y. 5 ar daugiau), tačiau lyginant su vasario mėnesį skelbtais įvertinimais nuo 16 iki 22 padidėjo „gerai” (t.y. gavusių 7,5 ir daugiau) vertinamų Seimo narių skaičius. Tuo tarpu žemiausius pažymius gavusiems Seimo nariams tokie įvertinimai teko iš esmės dėl nuolatinio nedalyvavimo balsavimuose, kuomet svarstomi tabako ar alkoholio kontrolės klausimai.

Seimo frakcijų įvertinimai atspindi birželio 30 d. atitinkamoms frakcijoms priklausiusių Seimo narių įvertinimų vidurkį. Į frakcijų vidurkį nebuvo įskaičiuoti bent kiek vyriausybėje dirbę ar dirbantys Vyriausybės nariai, kurių įvertinimus galima vertinti atsargiau dėl nedalyvavimų balsavimuose Seime. Vis dėlto, atskirų frakcijų įvertinimai išlieka neguodžiantys. Neigiami įvertinimai teko trims frakcijoms: mažiausią įvertinimą vėl gauna Liberalų sąjūdžio frakcija – 2,3; Lietuvos socialdemokratų frakcija – 4,4 ir Mišri Seimo narių grupė – 4,6. Nors ir prastus, tačiau teigiamus balus gavo Darbo partijos frakcija – 5,1; Frakcija „Tvarka ir teisingumas“ – 5,3; Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija – 5,9 bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija – 6,3.

Iš viso sudarant reitingą įvertinti 57 balsavimai dėl įstatymų pakeitimų. Pastarieji pagal mokslinių tyrimų rezultatus ir tarptautinių organizacijų rekomendacijas suskirstyti į potencialiai galinčius turėti teigiamą arba neigiamą poveikį Lietuvos gyventojų sveikatai. Balsavimai „už“, „prieš“ ir susilaikant sudaro reitingo pagrindą, o taip pat mažesniu svoriu vertinamas ir nedalyvavimas balsavimuose.

Žemiau pateikiami individualūs Seimo narių įvertinimai tabako ir alkoholio kontrolės srityje bei pokytis lyginant su vasario mėnesį skelbtais rezultatais. Bendras įvertinimas mažiau kaip 5 balai laikomas neigiamu pažymiu.

Detalūs rezultatai: https://ntakk.lt/wp-content/uploads/Pranesimas_spaudai_Nauji_mokslo_metai_nesisvaisto_desimtukais_seimunams_2015-09-21.pdf

Plačiau apie LR Seimo narių ir frakcijų reitingo tabako ir alkoholio kontrolės klausimais sudarymą galima ieškoti NTAKK puslapyje https://www.ntakk.lt/politiku-reitingas/