Naująją ES tabako produktų atsekamumo ir pakuočių žymėjimo sistemą pilietinė visuomenė vertina palankiai, bet atsargiai

2017 m. gruodžio 1 dieną ES valstybės narės priėmė Europos Komisijos (EK) pasiūlymą dėl teisės aktų, skirtų įgyvendinti Tabako produktų direktyvos (TPD) 15(11) ir 16(2) straipsnius, nustačiusius techninius reikalavimus ES tabako produktų atsekamumo ir pakuočių žymėjimo sistemai bei apsauginėms priemonėms. Kovos su rūkymu partnerystė (angl. Smoke Free Partnership-SFP) pasisakė už […]

Kreipimaisi palaikant LR Vyriausybės siūlomas alkoholio kontrolės politikos priemones

Vietos ir tarptautinių organizacijų kreipimaisi į LR Seimą palaikant Vyriausybės siūlomoms alkoholio kontrolės priemonėms (sąrašas pildomas): LiMSA (Lietuvos medicinos studentų asociacija) IAS (Institute of alcohol studies) Eurocare (European alcohol policy alliance) Nordan (Nordic alcohol and drug policy network) STI (Sveikatos tyrimų institutas) APYN (Alcohol policy youth network) Lietuvos organizacijų kreipimasis […]

Nori mažiau geriančios Lietuvos – esi radikalas, talibanas ir truputį kanibalas

Nijolė Goštautaitė Midttun Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija Viešojoje erdvėje jungtinės pajėgos šviečia tautą ir politikus, tvirtindamos, kad lietuvis laisvas ne miške, kaip rodėsi klasikams, bet tik tada, kai gali netrukdomas išgerti. Norėtųsi įvairesnių tiriamosios žurnalistikos straipsnių apie alkoholio kontrolės politiką, bet ir šįkart alkoholio pramonei palankių žiniasklaidos atstovų […]

Alkoholio tyrimų institutas (Jungtinė Karalystė) atkreipia dėmesį į alkoholio kainas Lietuvoje

Gegužės 5 d. Alkoholio tyrimų institutas (Institute of Alcohol Studies) kreipėsi į LR Seimą ir LR Vyriausybę išreikšdamas savo paramą LR Vyriausybės iniciatyvai mažinti alkoholio vartojimą. Laiške pabrėžiama, kad Lietuva viena daugiausiai alkoholio išgeriančių šalių regione, todėl šalyje būtina politinė valia. Šalies politikams taip pat linkima atstovėti visuomenės sveikatos interesus […]